Finalitat estètica literatura

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,86 KB

 
La literatura és una manifestació artística de tipus estètic del mateix rang que la pintura, la música o l'escultura que utilitza el llenguatge verbal -oral i escrit- com a mitjà de comunicació.
La literatura és el domini de ficció i com a tal té diverses funcions:
1-Literatura com a manifestació artística
2-Lit com a forma de coneixement i d'accés a l'experiència
3-Lit com a imitació de la realitat
4-Lit com a font d'imaginació: fantasía i ficció
5-Lit com a forma d'autoexpressió i d'autoconeixement
A més de les funcions anteriors, una altra de les funcions essencials de la literatura és la que es desenvolupa al camp de l'ensenyament de la llengua on la literatura constitueix una base per a l'aprenentatge a través de la lectura d'obres literàries. Aporta un bagatge de continguts metalingüístics i instrumentals. L'ensenyament literari inclou tant saber, saber fer, saber com es fa, opinar i sentir, és interdisciplinari, ja que connecta amb tota mena d'arts i llenguatges i abasta, tant l'educació formal, escolar, académica, com les activitats personals i el lleure. Per això, l'educació literària inclou diferents dimensions:
·Educació ética: La literatura projecta els valors d'una societat i la reflexió sobre aquests pot desenvolupar l'espérit crític
·Educació estètica: La literatura contribueix a formar la sensibilitat artística de les persones.
·Educació lingüística: La literatura potencia la competència lingüística i comunicativa a través del desenvolupament de les habilitats lingüístiques bàsiques. (escoltar-parlar, llegir-escriure)
D'altra banda, la literatura esdevé una ferramenta molt valuosa per a tractar la diversitat i aconseguir una educació inclusiva.
Objectius de l'ensenyament de la literatura:
1-Comprendre una mostra àmplia de textos literaris diversos
2-Aprendre més coses a  través de la literatura
3-Contribuir a la socialització i estructuració del món de l'aprenent a partir dels textos literaris
4-Fomentar el gust per la lectura
5-Configurar la personalitat literària de l'aprenent
6-Fomentar l'interés creatiu de l'alumnat
Avaluació de la competencia literària:
-Tindre en compte els objectius reals i respondre efectivament
-Han de ser prou globals i molt relacionades amb la comprensió
-expressar la seua relació o expeiència com a lector de l'obra
-tasques interpretatives i tasques creatives.
-Activitats que proposaria coma mestra.
Principis: Fer experimentar la comunicació literària. Disposar de llibres adequats i interessants per al progrés de competència literària. Suscitar la implicació i la resposta dels lectors. Construir el significat de manera compartida. Ajudar a progressar en la capacitat per fer interpretacions més complexes. Preveure que les activitats afavorisquen totes les operacions implicades en la la lectura. Posar en interrelació les activitats de recepció i d'expressió literària, tant en la seua forma oral com escrita.

Entradas relacionadas: