Quina finalitat té per a llull la literatura

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,93 KB

 

Ramoll Llull és l'autor per excel·lencia de la literatura doctrinal. Utilitza i enriqueix la literatura en llengua catalana dels primers temps per difondre les seves idees. El seu destí es arribar a ser un representat destacat de la cort. Experimenta una conversió: deixa la família, la cort i les riqueses i esposa al servei de Déu. Es proposa una triple activitat:: vol convertir els infidels, té la intensió d'escriure llibres per combatre els errors de les altres creences i es planteja fer valer el seu missatge entre les autoritats eclesiàstiques i polítiques del seu temps. Es converteix en un activista. --- Una fe raonada:  Ramon Llull esta a la voluntat de le sidees cristianes, però simposa a tenir de donar explicació raonada. L'art lul·liana: Aprèn àrab. Atravès  de l'Art facilita orgabutzar i comunicar les seves idees. Llibre de l'ordre de cavalleria: En aquet llibre es adreçar als cavallers perquè fortofiquin els seus comportaments crisitans.--- Noveles didàctiques: Llibre d'Evast e Blasquerna i Fèlix o llibre de les maravelles. Tenen un caràcter biografic ideal i emecplar Llibre d'Amic e Amat: Recull 365 versicles o aforismes. La intenció d'aquesta novel·la es l'adoració i la contemplació de Déu. L'exemple o exemplum: És una narració breu, amb un contingut moral i didàctic que entrenten al lector però té l'obligació de fer servir l'enginy. Llibre de les bèsties és la setena part d'aquet llibre i es relacionada amb els animals. Llibre gentil e dels tres savis: Aquet llibre explica una discussió entre tres savis un musulmà, un jueu i un cristià que li expliquen les seves creences religioses a un personatge sense fe religiosa. Al final el gentil queda molt consolat i encamina cap a la religio. Poesia: En la poesia de Ramon LLull trobem un clar rerefons autobiogràfic. En les seves obres més importants descriu com pateix per justificar els seus projectes. També agafa temes amorosos i els porta al terreny doctrinal cristià. Literatura de Ramon Llull. tot el que escriu no té finalitat literària. Té una gran habilitat de dominar tradició i tècniques de la literatura perquè en la seva obra convenç el lector sobre el seu camp ideològic.Poesia trobadoresca en provençal: Acollida en les corts feudals, s'expresa en occità o provençal. Poesia de l'amor cortès : A través de la poesia trobadoresca s'expresa un codi amorós, que es desenvolupa en poemes i reben el nom de fina amor que es refereix a l'amor espiritualitzat enfront la ''falsa amor''. Més tard amor cortès que es una nova concepció de experiència amoros. En la poesia s'aprecia el desig i la tensió contínua d'assolir una mena desomni. La dona representa un esser superior. Poesia dels trobadors:  El trobador és el poeta de l'amor cortès. Es una poesia de caràcter aristocràtic, però té una gran incidència social. Formes poetiques trobadoresques: Trobar leu: poesia senzilla i a l'abast de l'auditori. Trobar clus: busca una complicació i dificultat del sentit de les paraules. Trobar ric: un plantajament bast en la bellesa i la sonoritat dels mots més ellà del significat. AUSIÀS MARCH  En la seva poesia trobem el protagonisme d'un jo poètic, angoixat entre l'amor físic i l'espiritual.  La seva poesia reflecteix la sensibbilitat del seu temps, de donr una resposta pròpia a problemes eterns de la humanitat. Ausiàs March és el gran poeta de la primera meitat del segle XV, que té el valor de situar el català en un dels seus punts culminants com a llengua de la poesia. Senyor feudal dedicat a la poesia: Nascut a València , és in cavaller ennoblit per la participació en les campanyes militats del rei Alfons el Magnànim. March te el privilegi d'afministar la justícia civil i criminal en algunes localitats de l'horta de Gandia i es converteix en falconer major de la casa del senyor rei. Meditació sobre l'amor humà

Entradas relacionadas: