Gargots d'escombrada

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,24 KB

 

Gargots Desordenats (2 anys)
-no tenen intenció representativa.
-L’infant produeix primer gargots de vaivé o Escombrada, després circulats i, finalment, bucles.
Gargots ordenats ( 3 anys) :
Després de fer el dibuix els hi dóna un Significat.
L’etapa Preesquemàtica :
-4 a 7 anys.  Es conscien del que representa i els seus dibuixos estan relaciones amb Les seves pròpies vivències.
Inicialment aconsegueix fer una figura humana. Capgròs.
-Més tard dibuixa el tronc i millora els Braços als 6 anys la figura huma està molt aconseguida. Figura humana més Aconseguida.
-la mida de les figures acostuma a ser mol Subjectiva i depèn del grau de valoració de l’infant. Figures humanes Distrbuïdes en el paper.
2.6.2.Evolució De la motricitat gràfica (G. Calmy)
-mirar el nen quan dibuixa.
-Primer, del factor motor : prensió Postura i autonomia del braç, l’avantbraç i la .
-després del factor perceptiu. Inclou la Percepció visual i, per tant, la coordinació ull-mà.
-Finalmen, del factor representatiu. Referit Al significat que l’infant dóna al que dibuixa.
Predomini del Factor motor :
-18 mesos : pot utilizar un llapis Subjectat amb tota la mà.
produeix traços que s’assemblen als gargots, L’origen motriu en una rotació al voltant de l’espatlla.
-20-22 mesos : linfant encara no mira el Que produeix.
Realitza un gargot d’escombrada.
Escombrades es converteixen en corbes sense Cap punt de retrocés.
Traços curvilins.
-30 mesos : pot sostenir el llapis entre El polze i l’índex gràcies a un major control del canell.
L’ull segueix el moviment de la mà.
Continua obtenint plaer en el moviment.
Predomini del Factor perceptiu
-3 anys : s’inicia la coordinació ull-mà En la motricitat gràfica.
Gràcies al control cinètic( comença i acaba) L’infant domina el punt de parida i el punt d’arribada.
Apareixen els primers esbossos de la figura Humana(capgrossos)
Observa el que dibuixa i intenta dirigir els Moviments de la mà.
Procura dibuixar dins el paper, sense Passar-se del límit.
Predomini del Factor representatiu
-3 anys i mig : dóna significat al dibuix Que fa, el dibuix pren un valor de símbol : representa alguna cosa.
Inicialment no hi ha semblança Entre el dibuix i el que diu que és, però més endavant sí que n’hi ha.
-4 anys : diu prèviament el Que dibuixarà. I els dibuixos s’entenen més.
- 5 anys : pot fer Senefes : elements repetits d’un mateix adorn. I greques : seguit de Traços que formen una línica trencada en angles rectes.

Entradas relacionadas: