Historia de l'art 2nd de Batxillerat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,33 KB

 

AR: 1classificació obra /titol/autor/cronologia/funció/ Estil/escola o pais/ubicació. 2descripcio obra/espais interiors/elem. tecnics i estructurals(materials, suport, coberta, il·luminació)/elem. decoratius/espais exteriors(volums, façana, urbanisme).3simbolisme/4antecendent i inf. posteriors/ 5relacions obres d'autor o escola./ 6context historc i artistic. ESCULTURA: 1classificació obra/titol/autor/cronologia/format /materials i tecnices/mides/estil/escola o pais/ubicació. 2iconografia 3elements formals i comp./visio/ritmes/composicio/ perspectiva(geometrica/teològica)/linia horitzo/simetria/ geometria/cromatisme/4relacio entron arq. i urbanistic 5carac. estil i diferencies amb solucions coetanies/ 6antecedents i influencies posteriors/ 7funcio i sign. obra/ 8context històric i cultural.

PINT: 1clas.obra/titol/autor/cronologia/elem.de suport/ elem.tecnics/mides/estil/escola o pais/ubicacio/ 2iconografia/3elem. formals i comp./forma/ composi./ perspectiva(geometrica/pers. aeria/teologica)/ li. hor./ simetria/geometria/linies compositives/llum/cromatisme/ 4relacio entorn arqui. i urba./5carac. estil i dif. am altres solucions coetanies/6antecedents i inf. post.

Entradas relacionadas: