Historia del arte

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,24 KB

 

FP->Nom: L’enterrament d´Ornans/ Autor: Courbet, Gustave/ Data: 1819-77/ Estil: realisme/ Ub. original: Saló de 1850/ Ub. actual: Museu del Louvre a París/ Rel. amb un conjunt: Els picapedrers i el taller del pintor// D->Técnica: oli/ Dimensions: grans/ Suport: tela/ Figurativa/ Breu descripció: Moment en que els assistents a un enterrament al poble natal del artista es disposen a dir l’últim adéu al difunt.// AF->Dibuix/color: predomini del color per sobre de la línea/ Colors: gamma cromàtica molt reduïda (negre), trencat pel blanc dels clergues i escolanets./ Llum: la llum de la tela es real, situa l’escena a trenc d’alba./ Pinzellada: solta i pastosa/ Eixos de composició: simetria, ordre i horitzontalitat./ Línees composit.: composició geomètrica (rectangular), té el seu centre en la l’acció que té lloc a l’única obertura existent a la línea dels penya-segats./ Centre pictòric: es correspon amb el centre del quadre, que es el lloc on esta enterrat el cos/ perspectiva: es aérea i ve donada pel clarobscur i els diferents plans on estan les figures i el fons amb penya-segats/ Plans: en quan als personatges hi ha diferents plans, en un primer pla es troba el gos i els familiars i els macers, en segon pla es troba la resta de persones al darrera, en tercer pla es troben els penya-segats/ Anatomia i propor.: son reals, sense cap intenció de mostrar les anatomies dels personatges/ Vestits: amb roba de dol, vestimenta negre./ Expressió: rostres de desconsol, personatges plorant com l’home del centre q s’eixuga les llàgrimes amb un mocador, també el capellà./ Moviment: no hi ha, hieratisme./ Temps: referencial (vol expressar amb el màxim naturalisme un enterrament).

Realisme/ Detallisme en les robes dels presents i pocs elements secundaris a destacar (creu que porta un capella o els gestos d’alguns personatges)// AiEP->Rel. amb altres obres dl autor: L’estudi, Taller del pintor i La font (tots ells representen fets quoti.)/ Rel. amb altres obres d l’època o estil: L’enterr. d´Orgaz (mateix tema), L´angelus de Millet i Les espigolaires (fets quotidians)/ Caract. de l’estil (xuleta realisme)/ Innovacions: primer pintor en representar un enterrament d´algú desconegut per la gent, d´una manera molt real/ Influencies: els mestres holandesos (Hals i Rembrandt), venecians com Veronse i espanyols com Murillo i Velazquez, a més de pintors com Millet i Roseau.// CiI->Gènere: fet quotidià/ Sign. iconogr.: L’artista va plasmar un assumpte quoti., com es un enter. d’un camperol, sense cap tipus d’interès per als pintors tradicionals. Aquesta tela fou portada a terme al poble natal de l’artista, el qual utilitzà com a models familiars, amics i veïns. En l’extrem dret del quadre destaquen les seves 3 germanes./ Sign. iconol.: La presencia del gos en primer terme i tan a la vora de la fossa, es paradigmàtica en aquest sentit. Els personatges estan col·locats sense cap jerarquia. La posició en primer pla del gos ja indica la poca import. del difunt al quadre.// FiF->Finalitat: estètica, plasmar un esdev. social, amb el màxim realisme possible, també es commem. i de denuncia (propaga. negativa)/ Rel. de l’obra amb l’època: època de positivisme filosòfic, l’aparició de la fotografia i la difusió de la premsa escrita, la realitat passa a ser el centre de les preocupacions i l’artista es compromet en la vida política/ Aport.: influirà molt en artistes com Monet i Picasso.

FP->Nom: La llibertat guiant al poble/ Autor: Eugene Delacroix/ Clients: Rei Lluis Felip/ Data: 1830/ Estil: romanticisme francès/ Ub.original: Saló a París/ Ub.actual: Museu del Louvre, a París/ Rel.amb un conjunt: Inicialment s’exposa al Saló de París i actualment està amb la resta de quadre del museu de París.// D->Tècnica: oli/ Suport: tela/ Dimensions: grans dimen./ Figurativa/ Breu descrip: Insurrecció popular que va tenir lloc a París, en la qual surt representada la llibertat com a una dona semi despullada.// AF->Dibuix/Color: predomini del color per sobre del dibuix/ Colors: repetició dels colors de la bandera francesa (roig, blau i blanc), blaus i roigs ressaltant les tonalitats ocres i grises laterals/ Llum: llum violenta i irreal, amb 2 focus lumínics, un lateral q ilumina les figures i l’altre darrera del paisatge/ Pinzellada: solta, segura i pastosa/ Eixos de comp: asimetria, desordre i verticalitat/ Línees comp: composició piramidal, figures dins una piràmide ascensional, el vèrtex d la qual es la bandera francesa/ Centre pictòric: es correspon amb el centre del quadre, q es la dona (llibertat)/ Perspectiva: aérea, amb unes taques fosques al fons q creen una sensació d profunditat/ Plans: en un 1r pla es troba la dona (llibertat) amb les persones q l’envolten i en 2n pla està la multitud del fons i les torres de la catedral de Notre-Dame/ Anatomia i proporcions: estan ben prop. I amb unes anatomies molt marcades i similars a les naturals/ Vestits: Apareixen diverses vestimentes com el barret (símbol revolucionari) i la gent va vestida o de camperol o de burges/ Expressió: gestos de passió i de fúria propis d’una guerra/

Movim: escena plena de moviment i tensió, la majoria de les figures avancen cap al espectador/ Temps: curt/ Realisme/ Detallisme, el.secundaris: hi ha un gran detallisme en l’expressió i els rostres dels personatges i en els seus vestits, com a el. secundaris nomes caldria destacar les torres de la catedral de Notre-Dame q es veuen al fons// AiEP->Rel. amb altres obres dl autor: La barca de Dante i la Matança de Quios i Grècia sobre les ruïnes de Missolonghi q representen el mateix tema però a Grècia)/ Rel. amb altres obres de l´ep.o estil: El rai de la Medusa de Géricault i El monjo mirant vora el mar de Friedrich/ Caract de l’estil: (xuleta romanticisme)/ Innovacions: primera composició política moderna/ Influencies: Delacroix admira a Miquel Angel (color), també en Rubens (vitalitat i profusió decorativa) i de l’escola veneciana.// CiI->Gènere: històric/ Sign iconogràfica: Amb aquesta tela el seu autor feia referència a les tres onades revolucionaries que va haver a París durant l’any 1830, i que provocaren la caiguda de l’últim rei francès d la família dels borbons, Carles X, i la coronació de Lluís Felip d’Orleans, representant d la monarquia liberal/ Sign iconologica: L’escena fa referència als fets del dia 28, q fou quan es produïren els combats decisius. En el quadre la dona semidespullada representa la llibertat i el barret com a símbol revolucionari// FiF->Finalitat: propagandística, però amb el temps anirà prenent un sentit més commemoratius d’aquells fets/ Rel.de l’obra amb l’època: (xuleta context històric romant)/ Aportacions: ha influït en pintors posteriors com Renoir, Seurat, Van Gogh i Cezanne.

Entradas relacionadas: