Joan timoneda flor d'enamorats

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,63 KB

Joan ROÍS DE CORELLA

La seua família pertanyia a la baixa noblesa, tanmateix, decidí no dedicar-se i va optar per la carrera eclesiàstica. Però malgrat  ser sacerdot, tingué una vida amorosa agitada, i alguna de les seues amants ha tingut transcendència literària. Corella participà activament i intensa en el món literari, social i intel·lectual de la València del seu temps. La seua sensibilitat extraordinària per a l'estil líric i la seua formació literària sòlida li permeteren imitar la sintaxi llatina i fer construccions oracional brillants com no havia. I la seua prosa s'entremescla amb la poesia, de la mateixa manera com també combina en els seus versos tractaments cultes i populars. Escriu, en prosa i en vers, obres profanes i religioses. En les primeres es presenta tant amb l'actitud d'un amant suplicant com amb la d'un amant ofés o traït. Pel que da a les obres religioses, malgrat l'estil renaixentista medieval que buscava excitar la pietat dels lectors.

EL Renaixement
Els nous temps que es visqueren a tot Europa durant el segle XVI són coneguts amb el nom de Renaixement i foren propiciats per uns factors de diversa índole com el descobriment d'Amèrica, la invenció de la impremta, la consolidació de les monarquies autoritàries, les reformes religioses i la Contrareforma catòlica. Com a corrent cultural, el Renaixemeny es fonamenta en l'humanisme, que pretenia la creació d'una nova societat centrada en l'ésser humà i en les seues possibilitat de progrés. Els humanistes del Segle XVI, con Erasme o Joan Lluís Vives, aporten noves ideees caracteritzades pel rigor, el sentit crític, lobertura intel·lectual i la tolerància.

LA LITERATURA RENAIXENTISTA
La poesia del Segle XVI es debat entre la pervivència dels models medievals i la incorporació de les innovacions del Renaixement. També apareixen els primers reculls de lírica popular, adornats amb un tractament culte, con en el cas de Joan Timoneda. Pel que fa al teatre, cal destacar a Lluís del Milà i Joan Ferrandis d'Herèdia.

Joan TIMONEDA I EL CANÇONER FLOR D'ENAMORATS.
Nascut a Val'encia en el Segle XV, fou un editor i llibreter de renom, a més de poeta i dramaturg. Timoneda va compilar uns quants cançoners, els més importants dels quals són els bilingÜes Cancionero llamado Flor de enamorados i Sarao de amor. L'estructura de les poesies del cançoner Flor d'enamorats repeteix el mateix esquema: es parteix d'un refrany conegut, amb una tonada o respòs que es repetirà i la resta de la poesia es dedica a glossar el refrany.

Entradas relacionadas: