Joan timoneda, flor d'enamorats comentari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 
Renaixement: El Renaixement és un moviment de renovació cultural que s'inspira en les idees i en l'art clàssic de grècia. PRODUCCIÓ LITERARIA: Es produeix la renovació de la poesia i l'aparició de nous gèneres i el canvi de llengua literaria de molts escriptors valencians. Joan Lluís Vives i Març: escrigué en llatí q simposa com a llengua de cultura durant el Renaixement, sobre temes com l'ordenació ciutadana de l'Europa del cristianisme. Joan Boscà i Almogàver: escrigué en castella, excepte d'una esparsa de 10 versoss en català, fou dels primers escriptors q introduí la mètrica italiana a la península ibèrica. POESIA: Podem distingir 4 tendències(l'herència d'Ausias March, la poesia popular i tradicional, la poesia satírica i la lírica). Pere Serafí: fou anomenat (lo grec) autor d'una obra poètica variada , hi destaca 2 llibres dividits en parts , profana i religiosa,  en la q mostra la influència de petrarca i Març, i combina formes tradicionals amb mètriques renaixentistes italianes i franceses. Joan Pujol: escrigué poemes de caracter moral i religiós seguint els esquemes  ideologics de la contrareforma. El poema Visió en semni, se li apareix Ausias Març, qui blasma les traduccions de les seues obres al castellà. Joan Timoneda: escritor i editor prestigiós q edita un gran nombre de plecs poètics i cançoners. El + important és flor d'enamorats, recull poètic popular de tema amorós. TEATRE: Destaquen les obres El cortesano i la vesita. Ferrandis d'Herèdia fou autor de poesia de caracter popular i de peces teatrals bil:lingues de tipus renaixentisa. La Vesita mostra la influència del corrent satíric valencíà i reflecteix el canvi lingüístic en favr del castellà. PROSA: La prosa del Renaixement mostra interés la prosa religiosa , la prosa epistolar i la historiogràfica. Hi trobem la història de València i els col·loquis d l insigne ciutat de tortosa.

Entradas relacionadas: