La Adequació.

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 

Ambit d'us formal: academic(institucions educatives i de la investigacio) periodistic,publicitari,administrativa(lleis) i literari(poetic).

Adecuacio a la finalitat comunicativa: text conversacional(conversar dos interlocutors o mes),narratiu(contar fets),descriptiu(enumerar caracteristiques)expositiu(informar)instructiu(ordenar o aconsellar)argumentatiu(convencer i orientar la opinio del receptor).

Adecuaciio al canal:oral o escrit....oral preparat o espontani.

Adecuacio y codi:Procedencia temporal(text actual),procedencia geografica(oriental o occidntl)procedencia social(coloquial,cult,vulgar...)

Dixi(marques del autor al text): Díctis personals(pronoms personals1ªy2ª persona,possesius,morfemes vervals...)

Dixi espacial:marca la proximitat del emisor amb adverbis(aqueis,aixo,allo,açi...) dixi temporal:avui dema airt.....

Entradas relacionadas: