La connexió

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,89 KB

 

Estil fragmentat i estil cohesionat: Els textos que no utilitzen els connectors presenten un estil fragmentat amb sequencies breus i poc lligades. Els textos que utilitzen els connectors presenten un estil cohesionat amb sequencies llargues o mitjanes i amb una sintaxi més articulada. El tipus de connexió: Hi ha la composició oracional , que relaciona diversos elemnts o proposicions dins el límit de l'oració. La connexió textual es la que s'estableix fora del limit de l'oració , quan relaciona dues oracions independents , dos conjunts d'oracions o dos paràgrafs d'un text. La composició oracional:MItjançant aquesta formem les oracions compostes que poden ser de coordinació(clausules d'un mateix nivell) o de subordinació(clausula una per sota l'altra).Els elements de connexió de les oracions compostes dormen les categories de les conjuncions i dels pronoms relatius. La connexió textual:Permet relacionar el sentit de dues oracions independents, de dos conjunts d'oracions o de dos paragrafs de text.Els elemnts de connexió textual pertanyen a la cetgoria dels connector textuals:

connectors auditius:(per afegir imformació) i , i a mes a mes, i encara mes, i també , en efecte,igualment , per altra banda.

connectors disjuntius o de reformulació:(per indicar una alternativa o una expressio equivalent)o , es a dir, mes ben dit..

connectors de contrast:(per indicar contravarietat) però,tanmateix,en canvi,no obstant això, malgrat tot, més aviat..

connectors consecutius:(per indicar l'efecte o la conclusió) per tant, aixi doncs, en consequencia, al capdavall, al cap i a la fi.

Entradas relacionadas: