Les quatre grans cròniques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,7 KB

 
*Llibre dels fets,de Jaume I:és una narració del regnat de Jaume I.El rei va morir l'any 1276 i el text es devia acabar de redactar molt poc després.La crònica està escrita en forma d'autobiografia i dona especial importància a la conquesta del Regne de Mallorca,va ser escrita amb la finalitat que "los hòmens coneguessen wuan haríem passada aquesta vida mortal,ço que nós hauríem fet".El rei es complau a presentar-sh'i com una figura heroica i providencial.Obra de justificació del seu regnat es caracteritza pel to verídic i per la forma directa,apassionada i íntima amb què està ecrita.
*Llibre del rei En pere o crònica de Bernat Desclot:l'autor d'aquesta crònica és probablement Bernat Escrivà tresorer reial dit Desclot perquè era rosselonès i provinent del mas Es Clot.Hi ha dos moments ben diferenciats en la crònica:els fets ocorreguts abans i durant del regnat de Jaume I i com a nucli essencial,els fets principals del regnat de Pere el Gran.Le scaracterístiques principals d'aquesta crònica són:ñ'objectivitat,precisió i riquesa d'informació.
*La crònica de Pere III el Cerimoniós:va regnar entre els anys 1336 i 1387.Durant aquest període va fomentar un intens moviment cultural:va ordenar l'arxiu reial i va crear un cos de copistes i un altre de traductors.Així va ser com l'Humanisme es va introduir a la Corona d'Aragó.És la més tardana de les cròniques:va ser redactada entre els anys 1359 i 1372.Va ser escrita pels escrivans de la Cancelleria a partir dels documents oficials.Pere III s'hi expressa amb un to directe,franc,viu,parcial i n'hi ha que hi detecten un cert cinisme.L'objectiu de la Crònica és refermar la monarquia per damunt de qualsevol altre poder i justificar les decisions polítiques del monarca.


Lesquatregrancròniques:la història i les cançons de gesta.primeres mostres literàries de quasi totes les cultures europees actuals solen ser narracions en vers dels fets llegendaris i històrics del seu passat heroic.Una de les funcions dels joglars era recitar aquest tipus de narracions.Eres anònimes i rebien el nom de caçons de gesta.QUATRE GRAN CRÒNIQUES.
*La crònica de Ramon Muntaner:va néixer l'any 1265 a la vila de Perelada.Va participar activament en la conquesta de Menorca quan tenia vint anys.Va viure retirat a les seves possesions a Xirivella,València,on es va dedicar a redactar la Crònica.Va acabar de redactar-la entre el 1325 i el 1328.Va morir a Eivissa l'any 1336.Contingut i estil de la Crònica:narra els fets que Ramon Muntaner va viure durant el regnat de cinc reis(desde Jaume I fins a Alfons el Benigne)i té com a finalitat deixar constància dels serveis que va prestar als monarques de la Corona d'Aragó i exalçar-ne la grandesa.L'autor ens explica sobretot la seva carrera militar i els fets d'armes i aventures en què va participar.L'obra sembla més un llibre de memòries que una crònica.Ramon Muntaner té molt presents els receptors de l'obra i intentta en tot moment captar-ne l'atenció per mitjà del'ús de fórmules pròpies de la recitació oral joglaresca.De les quatre cròniques la de Muntaner és la que te més qualitat literària i destaca per l'ús de formes populars.El text de la Crònica es caracteritza per ser molt viu i entretengut la qual cosa afegeix un valor incalculable al seu valor històric.

Entradas relacionadas: