Literatura narrativa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,82 KB

 
La narrativa realista: El realisme suposava un canvi de perspectiva en relacio amb el romanticisme, ja que tractava de retratar objectivament, els ambientsi els personatges contemporanis als lectors.
El costumisme: Tenia com a finalitat deixar constancia de l'existencia de la geografia i uns personatges tipic en un moment determinat de la historia.Tingue exit en la nostra llengua xq ja comptavem en una tradicio propia i la existencia del teatre popular. La manifestacio literaria del costumisme fou el quadre de costums. Tenia origen periodistic.Destaca el mole i el succo.Van evolucionarcap a una narrativa mes culta com la renaixença.
El realisme:pretenden arribar a la realitat total i reflectir-la de la manera més objectiva possible; per tant, en les obres realistes
podem trobar tots els aspectos de la vida: la bellesa i la lletjor…,són molt presents en les obres realistes la crítica social que es
desprén de tots els canvis socials i ecònomics que la indrustrialització havia dut a terme.El gènere més conreat fou
la
novel·la:Honoré de Balzac,Stendhal i Gustave Flaubert. 
   Naturalisme:té l’origen en la teoria del determinisme formulada per Hyppolite-
Adolphe Taine,que afirma que l’home no té llibertat ni voluntad pròpia per a canviar el destí,perquè aquest ja està decidit quan naix
pel medi sociali natural on viu per l’herència genètica.Figura més representativa:Émile Zola.

   Narcis Oller:1846-1930,estudià dret,la seva pació fou la lectura.Va traduir autors com Tolstoi,Goldoni…La Papallona(1882);novel·la realista.L’escanyapobres(1884):obra naturalista
La febre d’or(1890):novel·la de costums.La bogeria(1898):novel·la naturalista.Ha sigut l’autor més representatiu en la nostra llengua de la
novel·la realista i naturalista.Zones de transició:on es mesclen els 2 dialectes contigus.Isoglosses:línies imaginàries que marquen els límits
entre 1 dialecte i 1 altre.
Tipus de dialectos:Constitutius:han evolucionat juntament amb el naixement de la llengua;septentrional,central i
nord-occidental són les nostres.Consecutius:s´son aquells que han evolucionat com a conseqüència d’haver exportat la llengua a altres territoris:
balear,l’alguerés i el valencià són les postres.

Entradas relacionadas: