El llibre de les dones pdf

Clasificado en Religión

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,18 KB

FRANCESC EIXIMENIS(1327/32-1409)
va naixer a girona. va ingressar en el convent dels franciscans i va estudiar a oxford, paris i tolosa. formació intel.lectual- solida i de gran presigi i es va dedicar a la predicació, l'ensenyament i escriptor.
a valencia de conseller. va ser on va escriure la majoria de les seues obres. va morir a perpinya.
obres en catalá: lo crestia- enciclopedia que arreplega tot el saber  i totes les activitats de l'home cristiá del seu temps. te 12 llibres/4. 1-introducció general. 2-analitza el problema de les temptacions. 3-mal i pecat. 12-tractat polític. (lo crestia) es un projecte ambiciós per a posar a l'abast dels laics la totalitat de la cultura clerical de l'epoca.
caract: obra en vulgar/en e.mitjana el crisianisme impregna tots els aspectes de la vida./ objectiu- que el cristiá sapia desenvolupar-se en la vida quotidiana.   com a escriptor:
recurs preferit- la ironía/ redacta tractats politics/ mante un distancuiament entre tot els temes que tracta.
llenguatge proxim/ procura sempre ser amé i mantenir l'atenció/ intercala exemples.
altres obres importants: llibre de les dones/ llibre dels angels/ vita christi.

Entradas relacionadas: