Llorenç villalonga temes i obres principals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,3 KB

 

NARRATIVA.Dpres de la guerra civil la represió que el regim frankista va exercir sobre la cultura ctalana va ser implacable.Es van suprimir els organismes culturals,es va proibir l'us dela llngua.La literatura ctalana va patir la censura amb i larepessió.El teatre esva suprimir finsl'any1946, lapoesia va poder esqivar la censura amb mes facilitat i es va convertir en un genere molt important.Lanarrativa necesitava elsuport d'autors i editors,tenia mes dificultats per esqivar la censura i va acabar perdent public a causa de les prohibicions i lapoca difusió.

LLORENÇ VILLALONGA.1897-1980.La major part dela seva producció literaria,narrativa i teatre, esva publicar després delaguerra.Esunaliteratura basada enlapropia experiencia i influenciada per lanovela psicologica,que secentrava mes enlavida interior dels personatges que no en l'acció.Villalonga va crear un mon literari personal al voltant del mite de Bearn,que abans de la guerra es descrit de manera satírica i dspres es un lloc idealitzar. La seva primera novela,Mort de dama,es una peça clau dela seva obra,i Bearn o la sala de nines es una mena d'autobiografia de l'autor, amagat rere el personatge del barço de Bearn.Altres obres son la nodela de Palmira,La gran batuda,i el misantrop.Villalonga va adaptar diverses obres narratives alteatre,de manera que akest genere reprèn elspersonatges,els símbols i elsmites deles seves noveles.LORENÇ VILLALONGA pertañia a una família benestant de Mallorca.Va estuidiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria a París,on va interesarsse per la literatura francesa.Abans de la Guerra Civil escrivia catala i castella.Les seves colaboracions a lapremsa anaven signades amb el pseudonim Dhey.Durant la guerra es va afiliar ala falange española i es va enfrontar als intelectuals catalanistes de Mallorca.Després de la guerra,laseva obra iniciara el cmai de la idealització d'un mon que desapareix.

MERCÈ RODOREDA.1908-1983la seva obra esta relacionada amb els esdeveniments mes importants dela seva vida i espot indentificar amb les 3etapes dela seva existencia:joventud,maduresa i vellesa.Les obres de joventud van ser escrites entre1932 i 1938.Son un conjunt de 5noveles que posteriorment l'autora va rebutjar,amb l'excepció d'Aloma una obra psicologica i simbolica sobre l'amor i la infelicitat que Rodoreda va revisar i reescriure alcap dels anys.Després dela guerra,Rodoreda va emprendre el camí de l'exili.L'any 1958,en l'etapa de maduresa,va publicar 22contes,recull narracions on assaja diverses tecniqes literaries.L'any 1962 vaublicar l'obra que la vida d'una noia d'origen popular desd'abans de la guerra fins ala postguerra,també va destacar El carrer deles Camèlies. L'ultima etapa,la inicia Jardí vora el mar i el recull La meva Cristina i altres contes,la narrativa de Rodoreda evoluciona del Realisme cap ala creació d'un univers literari míti i simbolic,especialment centrat enla idealització d'un mon desaparegut i en l'edat dela infantesa,novela Mirall trencat. MERCE RODOREDA va tenir una formació autodidacta.De ben jove va colaborar en diverses publicacions.Abans dela guerra va publicar unes quantes noveles,deles quals va renegar mes endevant.Nomes Aloma la va satisfer,tot i que anys després en va fer una segona versió.Després dela guerra esva exiliar a frança i a suisa i va escriure les sevesnoveles mes imporants,com La plaça del Diamant o Mirall trencat.Afinals dels anys70 va tornar a cataluña.El 1981 va rebre el premi d'honor deles Lletres Catalanes.


ESCORCOLLAR:examinar minuciosament

ARC-LÀMPADA:arc lluminós,que produeix llum

ESTREBADA:estirar fort

RETROCEDIR:tirar enrere

REMOR:soroll confús

ENVOLAR:enlairar

UDOLANT:amb crits prolongats

MISÈ:població al cap nord dela badia

CALENDAS:primer dia de cada mes en el calendari ROMà antic

ALBIRAR:veure de lluny alguna cosa sense distingirla bé

LIBÚRNICA:nau romana petita i lleugera

CONTI:expliqui

FI:mort

BANY DE SOL:prendre el sol

S'ADEIA:s'assemblava

S'ESVAIA:escampava,es desfeia,es difuminava

APARELLAR:agafar

ESFEREÏDA:espantada

APRESSA:donar-se pressa,córrer

AMENITAT:hi havia molta gent,ambient turista

ENFARFEGAVA:plena

RECULAR:tirar enrere

INSTAVA:animar

DELIBERAREN:decidir

VAGAR PEL RAS:caminar sense rum

AL RAS:aire lliure

ESDEVINGUT:suseït

VARAR:posar al mar una nau

QUATRIRREM:nau més gran,amb 4bancades de remers

ATANSAR:acostar,aproximar

GUAL:indret d'un riu o mar on l'aigua es prou baixa perquè s'hi pugui passar caminant

ESTÀBIA:població a 5km al sud de Pompeia

SOFRE:element químic de color groc clar, expulsat pels volcans en erupció,que fa un gas d'olor sufocant

Entradas relacionadas: