Maduixa etimologia

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,04 KB

 

A principis del s.XX els autors del Noucentisme gràcies al pacte amb la Lliga Regionalista, que des del poder polític començaren a invertir diners, van aconseguir normativitzar la llengua.

Congres Internacional de la LLengua Catalana de 1906

El 1906 se celebra el congres... Presidit per Antoní María Alcover. Hi van assistir representants de tots els territoris del domini lingüístic. L'objectiu del congres era traçar les directrius de la normativització i les tesis de Pompeu Fabra van ser adoptades majoritariament.

Institut d'Estudis Catalans (IEC)

Com a conseq. Dels resultats, Enric Prat de la Riba, va crear l'IEC el 1907. L'objectiu de normativitzar la llengua va ser assumit per la secció filologica, presidida per Antoní M. Alcover, que encarregà la tasca a Pompeu Fabra.

Antoní María Alcover

El seu interès per la llengua i la cultura popular el dugué a recollir els 24 volums de Rondaies Mallorquines, escrites en forma dialectal. La recopilació suposà l'inventari d'un gran nombre de paraules dialectals. Així, sortí la idea de fer un diccionari amb materials recollits de primera mà, interrogant la gent de tot el domini lingüístic.

Va organitzar un cos de corresponsals a les distintes regions i un de secretaris per organitzar els materials recollits amb l'objectiu d'elaborar un gran diccionari de la llengua. Aquest havia d'aplegar la llengua antiga ila moderna, la literaria i la dialectal.

Per guanyarse simpaties amb Balears i València va canviar el nom de de diccion. De la lleng. Cat. pel de Diccion. Català-Valencíà-Balear.

Francasc de Borja Mollfou cridat per esser-ne el màxim organitzador i redactor.

En vida d'Alcover es publicà el primer volum. Quan morí, la responsabilitat del diccion. Quedà per Borja Moll, qui s'encarregà de continuar-lo.

Pompeu Fabra

Fou catedratic de Química però va sentir una forta inclinació per la filologia. L'IEC li encarregà la tasca de normativització de la llengua. Amb ajuda de col·laboradors van confeccionar les Normes Ortogràfiques, la Gramàtica Catalana i el Diccionari general de la lleng. Catal.

Els criteris de la reforma eren:

-El respecte per l'etimologia i el coneixement de les lleis de l'evolució de la llengua.

-El respecte per la tradició literària medieval.

-La pronunciació real dels dialectes.

-L'harmonia amb les altres llengües europees.

Fabra va sistematitzar el seu treball normativitzador en fases:

-La codificació ortogràfica.

-La sistematització gramatical.

-La fixació del lèxic.

-L'explicació, mitjançant la publicació d'obres, dels seus criteris.

La prosa modernista

La proposta narrativa dels modernistes es va caracter. Per :

-Un heroi enfrontat al medi social o natural, marginat i incomprès que lluita contra l'adversitat per millorar la societat.

-El narrador dona una visió subjectiva dels conflictes que viuen els personatges.

-La descripció de personatges, ambients i situacions és subjectiva i condicionada per l'estat d'ànim dels personatges.

-El simbolisme. Elements simbolics com noms de personatges, elements del paisatge...

-L'estil mascle, nom donat al llenguatge de les narracions, rural, amb frases fetes...

Entradas relacionadas: