María rosa angel guimera descargar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA POESÍA ROMÀNTICA :1.Llengua força insegura.2.Es mostra nostàlgia i desarrelment personal, a buscar un passat més sólid i rescatar figures heroiques de l'Edat Mitjana.3.els tòpics són: les nits de lluna plena, les ruïnes i el misteri que impregna alguns indrets naturals, junt amb amors exultants i preocupacons religioses.4.Estructura estròfica d'influéncia clàssica.TEATRE DE LA RENAIXENÇA:-Teatre public profesional: Encapçalat per un local de Barcelona des del 1597 , exercia de monopolio del teatre public.-Teatre particular amateur: Clubs privats que organitzaven la burguesia. S’escenificaven sainets breus i senzills en catala.-El teatre d’estiu: es feia als jardins , i els tallers , era adregat a les classes populars. Es tractava d’una activutat dramatica.ÀNGEL GUIMERÀ . EL TEATRE: À ngel Guimerà va né ixer a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig (1845-1924). La seva mare es va convertir en un mite que Guimerà va traslladar moltes vegades a les seves obres dramà tiques. No es va arribar a casar mai, i sempre va enyorar la seva infà ncia a Tenerife. La vida i les obres d’À ngel Guimerà no es poden entendre l’una sense l’altra.OBRA:etapa (1879-1890): La tragè dia ROMà ntica: Gala Plací dia,El fill del rei , Rei i monjo.2ª etapa (1890-1900): La introducció dels corrents realistes: María Rosa, En Pó lvora, A Terra baixa,La filla del mar. Guimerà va escriure dues patriò tiques (Mestre Oleguer, del 1892, sobre el setge que van posar a BCN les tropes bobò nikes l’any 1714 i Mort d’en Jaume d’Urgell, del 1896, i dues obres religioses ( Jesús de Natzaret del 1894 i Les monges de Sant Aiman, del 1895.3ª etapa (1901-1911): La “Conversió” modernista: Al final del segle una nova moda, El Modernisme, que s’anava imposant, i Guimerà va escriure peces teatrals seguint la nova moda ( La santa espina (1907)).4ª etapa (1917-1921)Ú ltimes obres: Va estrenar una tragè dia , ( Indí bil i Mandoni 1917). À ngel Guimerà fou l’artí fex dramà tic mé s gran que havia tingut la literatura catalana.

Entradas relacionadas: