Mineral amorf

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,8 KB

Mineral: un sólid natural i homogeni, de composició química definida, estructura atòmica ordenada i format per un procés inorgànic.

L'estructura atómica ordenada en les tres direccions de l'espai és el caràcter distintiu de la matèria cristal·lina. Cristall qualsevol sòlid amb estructura interna ordenada.La matèria cristal·lina està formada per la repetició períòdica en l'espai d'una xarxa cristal·lina, auqesta està constituïda per ions, atòms units de manera mes o menys resistent.

Periodicitat: és la repetició de la cel·la elemental, que és la unitat mínima de la xarxa que es repeteix en l'espai.

Homogeneïtat: per cada punt de la xarxa, l'entorn és equivalent, cada atòm està sempre envoltat pels mateixos àtoms o molècules veïnes que es troben en la mateixa disposició.

Anistropia: les propietats físiques d'un mineral depenen de la direcció en què es mesura.

Matèria amorfa: els atóms o molècules dels quals es presenten desordenats.

Textura vítria: les roques que es presenten en matèria amorfa , com a resultat d'un solidificació molt ràpida.

Polimorfisme: ordenar els seus àtoms en condicions de pressió i temperatura. Les matèries que tot  mantenint una composició química definida poden cristal·litzar amb estructuress atòmiques diferents.

Isomorfisme: variació fruit de la substitució en la xarxa cristal·lina d'un ió o àtom per un altre de radi i càrrega semblants. Poden formar sèries de minerals amb una estructura semblant i composició química diferent.

L'aspecter extern: marca la tendència del mineral a persentar-se d'una forma determinada, depen de les condicions de formació i l'estructura interna.

Macles: agregats estan formats per dos o més critalls iguals i simètrics, segueixen unes lleis regulars donades per la seva estructura interna.

Escalars: no depenen de la direcció en la qual es mesuren.

Vectorials: sí depenen de la direcció en què es mesuren i s'agrupen segons si són mecàniques.

Densitat: defineix com la massa per unitat de volum. Per calcular la densistat d'un fragment de mineral cal obtenir-ne la massa amb la balança i el volum amb la proveta.

Duresa: es defineix com la resistència que ofereix a un mineral a ser ratllat, tallat i perforat per un altre mineral o objecte de duresa coneguda.

Birefringència: Com a conseqüència de l'anistropia de la matèria cristal·lina, la llum, en travessar un mineral, es desdobla en dos rajos refractats de llum polaritzada amb plans de vibració perpendiculars entre si. Imatge doble.

Piezoelectricitat:  propietat per la qual se l'aplica força a un mineral i produeix un conductivitat electrica fa saltar xipes.(Quars)

Entradas relacionadas: