Models d'infermeria

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,75 KB

 

Article 74: Correspon als auxiliar d'infermeria exercir , serveis complementaris de l'assistencia sanitaria en els aspectes que no siguin de la competencia del personal auxiliar  sanitaria titulat. Article 75: Funcions dels auxiliar  d'infermeria en els serveis d'infermeria seran: 1: fer els llits del malalt. 2: realitzar neteja i higien. 3: portar els orinals als malalts i retirlos. 4 Realitzar neteja de carros. 5: Recepcio de carros. 6: Servir el menjar als malalts 7: Donar de menjar als malats. 8 : Clasificar i ordenar la llenceria de la planta. 9 : Per indicacio del dui o ats  col'laborar  en l'administracio de medicaments. 10 : Col'laborar en la recollida de dades termometiques. 11: Col'laborar  en el rasurat al malalt. 12: Traslladar documents objectes etc MODELS D'INFERMERIA: 1 model teoricd'infermeria proposat a mitjans del segle XIX  per Florence Nightingale : Fundadora de la medicina moderna. Aquest model, es defineix de forma innovadora la infermeria com una professio diferent de la medicina. Considerava que un entorn natural positiu influia de manera saludable en els pacients. La seva funcio primordial seria proporciona aire frec tranquilitat per ajudar a la naturalesa en el proces de curasio. El model de Virginia Henderson :  Primers esbossos que van ser publicats  al 1995 , es considera mes que un model una filosofia que defineix la professio d'infermeria la mes estesa de tot el mon molta influencia a españa es segueix en la majoria dhospitals del pais. Virginia henderson enten que els homes tenim unas necesitats que son essencials perque el esser huma per matenir la seva vida i assegurarse el seu benestar , similars a la necesitats de maslow, activitats un individu es capaz de realitzar per si sol.Necesitats del esser huma(V HENDERSON): - Vestir de roba adequada - Mantenir la pell íntegra i neta - Viure segons els seus valors i creences - treballar i realitzar-se , - Jugar i divertirse, - Aprendre i satisfer la curiositat . Necesitats de maslow : Autorealitzacio: lluitar per fer el que vull Autoestima: Molt inportant estimarse Relacio: no viure sol Seguretat: persona sentirse segura i fisologias basicas .Models d'infermeria proposats en la segona meitat del segle XX : Dorothea Orem: model d'autocures ; Mes dependencia en la propia persona ej diabetics Hildegard peplau: model de relacions interpersonals: A partir de aqui se interlelasionen altres professions. Myra levine: Model de la conversacio: Treballar molt amb el nen del nepal,treballar amb energia. Martha Rogers: Model  dels essers humans unitaris: Treballar amb esseres humans sicosocial (persona de relacions.) Imogene king: model de sistemes obert i assoliment de metes.: Persona biseral client ( va introduir) Betty neuman: Model de sistema de cures : Persona va al metge esta nerviosa introduir com tranquilitat a la persona. Callista Roy: Model d'adapcio :va promoure l'adapcio. Dorothy jonson . Model de sistema de conducta : mantenir o restaurar l'equilibri del sistema conductual. Defincions dinfermeria : DRAE: Professio i titulacio de la persona que es dedica a la cura dels malats i ferits ANA: Asosiacio americana d'infermeres: consisteix en la proteccio, promocio i optimitzacio de la salut  i les capacitats, prevencio de la malaltia i la lesio. Virginia henderson: Ajudar al individu sa o malalt en les activitats que contrivueixen a la seva salut o recuperacio i que realitzi sense ayuda amb voluntat facilitant la seva independencia el mes rapid possible. Marta Rogers : Ciencia humanística dedicada a la preocupacio compasiva pel manteniment i la promocio de la salut,la prevencio de la malaltia i rehabilitacio dels malalts i incapacitats. Betty neuman: les variables que afectan  a la resposta dun individu als factors de estres funcio de la infermeria es prevenir l'estres i obtenir i mantenir  un nivell maxim de benestar

Entradas relacionadas: