Modernisme conflicte artista-societat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,5 KB

 
Una frase feta és una expressió que ha de formar part d'una oració perquè tinga un sentit complet. Són expressions genuïnes de l'idioma que aporten fluïdesa al discurs i demostren un bon coneixement de la llengua per part del parlant. Apareixen en el discurs oral, en el registre familiar i col·loquial.No juguem amb foc:ser precavit,anar amb compte,etc.Les drogues passen factura:son perjudicials,perque primer t'ho passes be i despres molt mal.No volem gat per llebre:no volem que ens facen creure coses que no son veritat. La divisió dialectal de la lleguna catalana es vertical i diferencia dos grans blocs:les varietats occidentals i les orientals. Va ser Milà i Fontanals qui proposà la divisió en 1861, basada en el tractament diferent que rebien les vocals àtones en cadascun d'aquests blocs.Naturalisme: a final del sXIX la literatura tingue 3tendencies:el costumisme, el naturalisme i el realisme. El naturalisme fou un corrent artístic que intentà explicar el món segons les lleis naturals i aplicar principis científics a la literatura.S'hi tracten aspectes nous:classes  socials desfavorides, malalties i crítica social pessimista. Aquesta corrent va ser impulsada pel frances Émile Zola i en la nostra literatura per Narcís Oller.Obres:La bogeria,Vilaniu,Pilar Prim, La febre d'or i L'escanyapobres.

El modernisme:és un moviment de renovació artística i cultural que va aparéixer a Europa al final del sXIX.Va sortir després de la Renaixença.En el nostre àmbit cultural el modernisme va ser un intent de transformació i modernització de la societat que va afectar totes les arts amb l'objectiu de crear l'art total. Tendencies modernistes:el modernisme es plantejà el conflicte entre l'artista que vol ciure de l'art i la societat que l'envolta. Com a intent de solució d'aquest conflicte entre l'artista i la societat el moviment donà lloc a dos corrents: -els regeneracionistes:creien que l'art era un mitjà per a transformar la societat.Pensaven que el nostre país s'havía d'obrir a les tendències progressistes procendents d'Europa i regenerar-se culturalment i moralment. -Els esteticistes: eres partidaris de l'art per l'art. Creien que la nostra cultura s'havia d'europeïtzar però desconfiaven de la capacitat de l'artista per a transofrmar la societat.narrativa modernista:la narrativa viu un moment d'expansió provocat per l'augment del públic lector.Destaquen la novel·la breu i el conte. Dins de la novel·la: -N.rural:aporta una visió deréstega i esquerpa de la natura.Raimon Casellas i Victor Català. -N.decadentista:la descripció objectiva del món és substituida per la descripció dels efectes que ocasiona l'artista.Prudenci Bertrana i Miguel de Palol. -N.Costumista:presenta un retrat de la societat burgesa del seu temps amb un sentit critic.Santiago Rusiñol i Joaquim Ruyra. Prudenci Bertrana(Tordera,1876-Barcelona,1941)es féu coneixer com a novel·lista el 1906 amb Josafat.Narra la relació amorosa entre un campaner monstruos i una prostituta, Fineta.

Entradas relacionadas: