Mots homografs

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,84 KB

 

Relacions de significat:son els lligams que estableixen les paraules entre elles:

-Hiponímia:relació de dependència o inclusió que exiosteis entre un hiperònim i un hipònim:

     -Hiperònim:mot de significat general o ampli

     -Hipònim:mot de sentit concret

-Sinonímia: relació entre 2 o mes paraules que presenten formes diferents pero que tenen el mateix significat. Sinònims totals:cotxe/automòbil. Sinònims parcials:cara/rostre(cara rostre del full,...) falsos sinònims:pic/bec, Botiga/tenda/espelma/vela, ampolla/butllofa,..

-polisèmia:propietat que té un omt de presentar diversos significats d'un mateix ètim sobre un mot de diferents significats: GRUS-grua(màquina estel ocell).     La polisèmia consisteix a estalviardiferents paraules. Orígens:

  • Surgeix per el canvi d'aplicació d'un mot: tendre/a
  • Especialització d'un mot en un camp professional: operació(matemàtica, finançera militar mèdica)
  • per semblança o analogía: ull, peu, ala, boca.

-Atonímia:relació de oposició pel que fa el significat i podem distingir 3 tipus de anatonímies:

      -Complamentarietat: la afirmació d'un dels mots de la parella comporta obnligatoriament la negació d'un altre: cara/creu, viu/mort

      -Inverció:el significat d'un dels mots de la parella comporta necessàriament la existència de l'altre: donar/rebre, Entrar/sortir.

      -Relació de gradació: la afirmació d'un dels mots de la parella no implica la relació d'un altre sinó que entre tots 2 hi ha una escala de valors: bullent-tebi-calent-templat-fred-graçat-...

-Monosèmia la propietat que té un mot de designar només un únic significat:Fèmur

-Homonímia: relació que es basa en la igualtat fònica i gràfica entre 2 o mes mots que tenen significats diferents: parlarem de 2 ètims diferents no com els polisèmics que provenen d'un ètim: PLUVIS-pols-partícules PULSUS-pols-batec del cor

     -Homòfons:es pronúncien igual i séscriuen diferent: massa/maça, cup/cub

     -homògrafs: s'escriuen igual pero es pronuncien diferent: sou(ser)/sou(cobrar)

Entradas relacionadas: