Mots patrimonials i cultismes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,14 KB

 
Comunicació VERBAL I NO VERBAL:
verbal:mitjançant les paraules
no verbal:sense paraules,amb expresio de la cara,la mirada,el moviment de les mans,la postura del cos,la forma de vestir,la veu...
La conversa:activitat espontanea entre dos o mes interlocutors on i intervenen elements verbals i no verbals.La conversa es regula mentre es desenvolupa i te lloc en directe i por torns.
ESTRUCT.DELA CONVERSA:
obertura:comença per salutacions,preguntes,exclamacions.
cos:part central,constitueix l'objectiu de la conversa.
tancament:per finalitzar-la s'utilitzen formules habituals de comiat.

LA LLENGUA EN LA CONVER INFORMAL:

una de les característiques de la llengua oral es improvisació.+subjecta a canvis.porten sovint a pasar dun tema a un altre:
-us d'onomatopeies i interjeccions(uf!)
-frases inacabades(no sé..)
-comodins lingüístics(allò...)
EXEPCIONS DE -E:
corre,vine,obre,omple.
DUBTES A : assassí,avaluar,darrere,davant,peixater,rancor.
DUBTES E:albercoc,assemblea,disfressar,efeminat,enyorar,meravella , monestir,resplendir,treball.
EL VERB:
verb:nucli del SV que expressa el comportament del subjecte.
conjugacions:
1a:-ar
-2a:-er
3a:-ir

CARAC.DEL VERB:

-lexema:expresa el significat(camín-)
-morfema:(nombre i persona,temps,aspecte,mode.)
MOTS POPULARS I MOTS CULTES:
-
populars:(anomenats hereditaris o patrimonials)son els que formen part de la llengua des dels seus orígens.Provenen del llatí i han evolucionat
-cultes:mots agafats directament del llatí o del grec.No han patit evolució normal dels mots patrimonials,nomes una adaptació.
llatinismes:(cas a part)mots o expresions llatines que s'han incorporat al catala sense ser modificats.

Préstecs O MANLLEUS:
les paraules preses d'altres llengües que s'incorporen al diccionari normatiu:EX(castellanisme,anglicisme,italianisme,galicisme)
BARBARISMES:farola=fanal container=contenidor.
NEOLOGISMES:paraules noves que s'incorporen a la llengua per designar accions,conceptes..
CULTISMES:formats a partir de mots GRECS o LLATINS
FRANCESC VICENT García:conegut com rector de Vallfogona va néixerTortosa 1579,va ser ordenat sacerdot a Vic 1605,la seva poesia era molt coneguda,va morir a Vallfogona de Riucorb 1623,seguia el corrent literari del Barroc.A la seva obra hi havia un caracter humorístic.

Entradas relacionadas: