Narrador multiselectiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,62 KB

comiat: acció que consisteix a dir adéu a algú

romàntiques: sentiments passionals fantasioses
relació: lligam damistat o de prenemtatge entre dues persones
retret: paraula que es diu algú per recordar-li el coses que havia fet malamen temps enrere
Romaní: arbust aromàtic
vellut: teixit suau fet de pels minúsculs
enlluernar-se: quedarse admirat d'algú a causa de la bellesa o de la gràcia que té
traumàtica: que produeix una ferida o una pertorbacó mental
xumet: estri de goma que es posa a la boca dels nadons perquè xuclin

PUNT DE VISTA EXTERN: l'angle de visió està situat en un punt exterior de la història i el narrador explica els fets des de la disància 
NARRADOR OMNICIENT: es un narrador que té una visió paronàmica molt àmplia ja que es desplaça de un personatje a un altre amb absoluta lliberta
NARRADOR OBSERVADOR: és el narrador que es limita a descobrir el que veu des del l'exterior només sap allò que observa
EL PUNT DE VISTA INTERN: l'angle de visió està situat en un punt interior   de la narració ja que el narrador és un personatje que participa en la històri
NARRADOR PROTAGONISTA: és el narrador que consideix amb el personatje principal
NARRADOR TESTIMONI: és un personatge secundari que des dels seu punt de vista descriu els fets que li han passat a altres personatges

ELS SINTAGMES:
grup de paraules  que forma una unitat que és més petita que l'oració
S.N, S.V, S.Adj, S.Prep

LA NOTICIA:
QUI, QUÈ, ON, QUAN, COM, PER QUÈ

PRONOMS:

febles: vosltres, jo
forts: em, li 
demostratius: això
indefinits: cadascú
interrogatius: qui
relatius: aquí, allà

Entradas relacionadas: