No el rpengue el fals marit

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,39 KB

 
el text que tot seguit comentare sera un poema del poeta catala del segle xiii guillem de bergueda l'ultim gran poeta de tradiccio trobadoresca catalana.l'epoca en la que va ser escrit el poema es l'edat mitjana periode que s'inicia al segle v i acaba al xv en el qual es van formar les llengues romaniques i es caracteritza perque el rei era que tenia el maxim poder sobre es altres classes socials,i els nobles i alt clero eren els unics que sabiem llegir i escriure.el poema es trobadoresc es a dir un poema liric culte escrit en occita.el genere d'aquest poema es la canço de cami canço popular que la gent cantava quan anava a algun lloc o mentre treballava.De fet la tornada es jana abrinada.el tema del poema es dir-li consells a una dama per a que no es casi.el titol correspon amv el primers vers del poema ja que en l'edat mitjana no s'acostumava a posar-li titol als poemes.el titol s'ha posat a l'actualitat despres d'haver estar escrit el poema.argument del poema li aconsella que no es casi amb l'home que li han buscat i que es casi amb el poeta(l'amic privat).el poema es divideiz en parts del vers 1 i 2 que es la introducccio i la segona part de les estrofes i-iv no al marit i justifica el perque i en les estrofes v-vi la tercera part li diu que no s'enamori del i que es va amb el amat el poeta.Aquest poema tracta de la malcassada en forma de viadrera,un genere liric construit amb paral·lelisme estrofic d'origen popular a l'estil de cantigas de amigos.com hem dit abans el poema te set estrofes amb una distribucio silabica de 7/7/4 menys la primera estrofaa que nomes te 2 versos, ek primer de 7 silabbes i el segon de 4.per tant estem davant un poema format per sis tercets i un apariat amb versos tetrasil:labs i heptasil:labs d'art menos l'esquema metric es a/a/b/c/c/b/a/a/b/c/c/b/a/a/b/c/c/b/.al poema trobem un paral.lelisme amb la repeticio de la mateixa estructura als versos 1,3,6 no el prengueu els fals marit , pero podem apreciar un senyal de pseudonim per ocultar la indentitat vertadeera de la dama.en ocnclusio podem dir que l'autor aprofita l'ultim vers de cada estrofa per recordad el nom de la dama ala que estima caracteristica propia de la fin d'amors

Entradas relacionadas: