Noms abstractes i concrets

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,57 KB

 

DIVERSITAT LINGÜÍSITICA

Entre 5.000 i 6.000 llengües
PLURINGÜISME: Es parla més d'una llengüa com: Espanya, França...
Monolingüe: Es parla una única llengüa, Islàndia.
Definició: Consisteix a explicar de manera reduïda el significat d'un mot o una expressió.
Descripció: Explicar detalladament les coses d'una persona, un objecte...
Enumeració: Anunciar un derrere l'altre els elements d'una sèrie...
Comparació: Analitzar dos o més elements per trobar semblances o diferències
Exemple: Consisteix a fer referència a un cas concret.
TIPUS DE NOMS.
Propis O Comuns: Comuns es refereixen a persones, animals com: noia, gos. En canvi Propis designen un cas concret com: Hugó, Jack...
Concrets o Abstractes: Concrets, els podem veure, tocar... Els Abstractes son sensacions, no es poden tocar...
Individuals o Col·lectius: Individuals designen un sol element, abella i col·ectiu un conjunt, 

Entradas relacionadas: