Que son noms concrets i noms abstractes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,11 KB

 

Descripció


fer una descripció es explicar com es algú o alguna cosa, espoden descriure persones, objectes, animals, paisatges, sensacions, sentiments, etc..
un descripció es fa a partir daquestes coses:
observa atentament, selecciona dades mes importants, irganitza la informació redacten un esborrany ,revisa el text i radacta la descripció definitiva.
recursos lingüístics: nexes o conenectors especials
:aquí/allí, dins/fora, a prop/lluny.
noms i adjectius: cabells tenyits de ros( preposició+nom)

anumeracions. Te un octxe petit, de color vermell. T
temps verbal.

VOCALS A I E ATONES

els noms masculins acaben en -e i els noms femenins acaban en -a,
el plural dels mots masculins acabats en -e s'afegiex -s i els femenins es caniva -a per -es.
la vocal neutre a interior del mot
nom: busca un altre mot de la mateixa família en que aquesta vocal aparegui en posició tonica: peuet(peu)
verb: busca una forma verbal en que la a o la e siguin toniques en l'arrel del verb:basar(baso) besar(beso)

ADJECTIU

les paraules en negreta del text son adjectius es a dit diuen alguna caracterisstica del nom que acompanyen. Ladjectiu i el nom han de concordar en genere i nombre. El sofa ver els sofas verds.
quan parlem dels gentilicis també hem de tenir en compte els gentilicis que es formen part dels noms propis de lloc

Entradas relacionadas: