Objectius de l’empresa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,93 KB

 
Objectius de l’empresa

El fi de l’empresa o objectiu general : es el nivell jerarquic dels objectius de l’empresa , o la rao de ser lepresa com unitat enconomica , son els objectius que es marquen per a llarg Termini i seran el punt de partida per l’actuacio empresarial.
Objectius propiamente dits son aquells que l’empressa es marca per un periode concret , comper exemple daqui un any canviarem la planta , pero sense perdre la fi de l’empresa
L’empresa busca maximitzar beneficis reduint els costos , pero es un conflicte entre lempresa i la seva direccio
Els subobjectius : l’empresa es divideix en departaments , que cadascun d’ells tenn un objectiu diferent , si es cumpleix l’objectiu de cada una es cumpleix l’objectiu general.
Conflicte d’objectius
L’empresa esta formada per elements , els mes importants , les persones .
A l’hora de fixar els objectius de les persones , s’ha de posar d’acord entre totes i buscar un equiliri , ja que cadacú voldrà millorar els seus interessos , per tant i haurà conflictos ja que les prioritats de cadascu son diferents exemples:

Accionistes : voldran Maxim rendiment , per tant que els treballadors cobrin poc
L’empressari professional : voldra fer una bona gestió per tenier mes show
Els treballadors : voldran treballar poc pero cobrar molt en cnavia lempresari vol que treballin molt y cobrin poc .
Els clients voldran que l’empresa copleixi amb la data de l’entrega de productes
Les entitats bancariuas voldran que tornin els prestecs deixats
Els proveidors intentara cobran en els terminis pactats
La cadena de valor
Un altre dels objectius de l’empresa perque aquesta sigui mes competitiva ,es el d’optimitzar al Maxim la seva cadena de valor ,la cadena de valor es un análisis empresarial , en el qual l’empresa separa en diferents parts amb augmentar el valor , aixi les activitats que afegeixen un valor als productes ( marketing .. etc s’intenta en cadascuna de elles obtener la maxima rendibilitat , extreient les activitats o tareas superflu. Si aixoes fa bé l’empresa serà menys costosa y es diferenciara en la competencia

Podem diferenciar tres elements bàsics
Les activitats bàsiques : : son aquelles que tenen a veure amb la produccio ,consum y distribucio.
Les activitats de suport : són ladministracio , organitzacio dels recursos humans (comptabilitat etc..
Marge o diferencia entre el valor real i els costos totals : segons com sigui aquest marge , l’empresa pot veure quines activitats son rentables i quines no.

Elements que componen l’empresa

Factors humans : son les persones fisiques que tenen relacio directa amb l’empresa , treballadors ,accionistas..
Factors materials: son els bens economics de l-empresa , hiha el capital fix que son les maquines etc el que n ovaria i el capital circulant , que son les que canvien per a cada activitat com el bolçigraf .
Organitzacio : son totes les relacions dautoritat , de coordinacio i de comuncaio del grup huma Entorn : Son tots els factors que afecten a lactuacio de lempresari .

Entradas relacionadas: