Oracions transitives i intransitives

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 
un camp semantic agrupa les paraules que es relacionen entre si pel significat,es a dir,que es refereixen al mateix ambit de la realitat o al mateix tema(port,vaixell...-camp semantic de la navegació)relacions d'inclusió:hiperonims i hiponims(dins l'hiperonim dels mitjans de transport s'inclourien els hiponims tren,avio i autobús)relacions de semblança:sinonims.relacions d'oposició:antonims.família lexica:es un conjunt de paraules que comparteixen el lexema,que es la part de la paraula que n'atresora el contingut semantictipus d'oracions:-transitives:el verb necesita CD-intransitives:el verb no necessita CD-actives:el subjecte realitza l'acció del verb(l'autor recita els poemes?-pasives:el subjecte rep l'acció del verb(els poemes foren recitats per l'autor-reflexives:el subjecte realitza i rep alhora l'acció verbal(carme es renta)-reciproques:l'acció realitzada per dos o mes subjectes recau recíprocament sobre ells mateixos(laia i Miguel s'estimen)agudes:acabades en vocal,vocal +s,-en -in.Generes literaris:-poesia:es la forma literaria mes subjectiva i esta escrita en vers-narrativa:es caracteritza per contar una historia en prosa amb una finalitat estetica-teatre:esta escrit en forma de dialeg i utilitxza acotacions esceniques i d'interpretació-assaig:es un text subjectiu i esta escrit en prosa.elements de la comunicació:-emissor:l'autor de l'obra-missatge:el text literari-receptor:el lector o el public-canal:escrit o oral-codi:

Entradas relacionadas: