Oracions transitives i intransitives

Enviado por sara y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 

oracions simples.

1) oracions de predicat nominal: verbs copulatius (ser,estar, semblar) complement atribut.

l'Albert és un garrepa. Cada dia sembla més ase.

2) oracions de predicat verbal/predicatives: verbs predicatius. CD(què), CI (a qui), CC|mode(com), lloc(on), temps(quan), instrument(amb què), companyia(amb qui).

a). Transitives: porten complement directe, l'acció recau directament.    porten roba bruta a la tintoreria.

b). Intransitives: no poden portar CD. l'Oriol sempre riu.

3) reflexives: acíó recau sobre un mateix.    en Narcís ES dutxa cada dia i S'afaita el cap cada setmana(ES= cd reflexiu, S'= ci reflexiu).

4) recíproca: subjecta i cd/ci s'intercanvien accions.   en Quim i la Quima S'estimen, però mai no S'escriuen (S'=cd recíproc, S'=ci recíproc)

5) o. Impersonals: subjecte inexisten.

a).Fenòmens meteotològics: verbs relacionats amb la metereologia (ploure, nevar...) i formes (fer fred, fer calor, ser de nit, estar núvol...)

b).Pronominals: pronom se + verb intransitiu 3a singular.   aquí es viu massa bé.  s'estudia molt poc.

haver-hi/semblar+(que)+oració subordinada   hi ha una taula/unes taules.

c). Enunciatives: informen sobre un fet.   demà plourà.

d) interrogatives: directes ?Directes: forma interrogativa(què fas avui?)  ?Indirectes: no poren signe d'interrogació(mai no sé si vindrà)

?Totals:resposta si o no (vas veure el partit ahir?) ?Parcials: la resposta no pot ser si o no (quan deixaràs la Laura?)

e). Exclamatives: Fa un fred que pela!

f).Optatives: expressen un desig.  tant de bo em toqui la grossa de Nadal.

g).Dubitatibes o de possibilitat: expressen un dubte(potser, tal vegada).  potser aprovaré algun dia.

h). Imperatives o exhortatives: expressen un manament(imperatiu).  vine ara mateix.

?PASSIVA.   ser+participi.    els inverors(subjecte) van ensorrar la borsa(CD)? la borsa(subjecte) va ser ensorrada pels inversors(CAgent).

Entradas relacionadas: