Oracions transitives i intransitives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,18 KB

 
Les oracions transitives són oracions predicatives actives
que porten un complement directe .
Les oracions intransitives son oracions
predicatives actives que no porten cd.
Les oracions reflexives son oracions
predicatives actives transitives enles quals
el subjecte fa l'accio del verb i al mateix temps la rep.
Les oracions recí proques son oracions predicatives
actives i transitives en què l'acció és executada
i rebuda mutuament oer dos o mes subjectes.
Les oracions enunciatives expliquen
un fet, una situació com si fos real.
Les oracions interrogatives serveixen
per formular preguntes
Les oracions exclamatives serveixen
per expressar una emoció intensa.
Les oracions imperatives serveixen per donar un ordre.
Les oracions optatives expressen un desig del parlant.
Les oracions dibutatives no expliquen un fet
com si fos real sino com una posibilitat

Entradas relacionadas: