Paraules derivades

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,83 KB

 
El conte es una narracio breu d´una serie de fets imaginats.L´argument -en el qual intervenen pocs personatges- sol ser senzill i te com a eix un sol tema. La seua finalitat es entretenir, divertiri, de vegades, aconsellar. Un contes te cinc parts: situacio inicial-plantejament d´un conflicte-desenvolupament-desenllaç-situacio final.
Les
conjuncions son paraules invariables que enllacen oracions o be elements d´una mateixa oracio. Poden ser coordinants i subordinant.
L´acent diacritic es un tipus d´accent grafic que s´usa per a diferenciar mots que tenen la mateixa forma grafica -i de vegades la mateixa pronuncia- pero significats diferents.
La
dieresi anomenen dieresi el signe grafic (") que escrivim damunt les lletres i,u per a indicar.La poesia trobadoresca es va cultivar a Occitania ( sud de frança) durant els segles X|| i Xlll. La van escriure en povençal els trobadors, que creaven tambe la musica i la difonien mitjançant el cant.
Ausias March (Gandia, 1197- Valencia, 1459) esta considerat un dels nostres millors poetes. Descendent de poetes i cavallers, participa en la campanya militar del rei Alfons V de Magnanim a Sardenya i Napols. Fou senyor de Beniarjo i falconer major del rei. Es casa amb Isabel Martorell (germana de joanot Martorell, l´ autor de Tirant lo Blanc), i posteriorment amb Joana Escorna.Les paraules derivades son aquelles que es formen a partir d´unes altres. La paraula derivada esta formada a partir d´un lexema al qual s´afegin els afixos.
Els sufixos es col·loquen despres del lexema per a formar paraules derivades i poden canviar la categoria de la paraula original.

Entradas relacionadas: