Paraules derivades en València

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,71 KB

 
t:3els pronoms:son paraules que poden substituir un sintagma nominal i fer per tant les mateixes funcions, poden ser tonics (o forts) i atons(o febles).
singular /plural
1ºpers/jo,mi,nos /nosaltres
2ºpers/tu,vos,voste/vosaltres,vostes
3ºpers/ell,ella /ells,elles
reflexiu/si
t:4:conte:característiques: :un conte es una narració breu, d'una serie de fets imaginats:
-l'argument sol ser sencill-te pocs personatges-es descriu el q es fonamental-la seua finalitat es entretenir,divertir i aconsellar.estructura: el conte sol tenir 5 parts:situació inicial: situació inicial.plantejament d'un conflicte:aparició d'un fet nou i desencadena l'acció-desenvolupament de l'acció::s'hi presenten totes les accions-desenllaç de l'acció:resultat de les accions precedents-situació final:nova situació estable diferent a la situació inicial .clases de preposicions:febles:a,amb,de,en,per,per a.fortes:cap a,contra,davall,des de,entre,fins a,malgrat,segons,sense,sobre,sota,ultra,vora.locucions prepocicionals:a causa de,a desgrat de, a excepció de,a favor de,a força de,a traves de,abans de,al cap de,al costat de,al llarg de,d'acord amb,arran de,en contra de,en compte de,en contra de,enfront de,enmig de,fora de,per mitja de,per culpa de,per tal de...ausias march :vida::fill del poeta pere march i de leonor ripoll,tenia una germana sordomuda.De jove participa al costat del rei alfons v el magnanim en diverses expedicions guerreres.Va heretar el senyoriu de Beniarjó i va ser falconer major del rei.Casat primer amb isabel martorell i després amb joana escorna.Constitueix un tractat completíssim sobre ekl amor i les seues implicacions morals.Passa els seus darrers anys a València,on va gaudir d'un gran prestigi com a poeta.Va morir el 3 de març de 1459.obra:en els seus poemes deixa ben palesa la seua voluntat de trencar amb la llengua i l'estil utilitzats pels trobadors.En total consta de 128 poemes en tres grans grups:cants de amor:el poeta ens presenta un dona de carn i ossos amb defectes i virtuts,molt allunyada de l'estereotip de l'amor cortes.cants de mort:son sis composicions dedicades a planyer la mort de la seua segona esposa.cant espiritual:es un llarg poema adreçat a Déu on es planteja el futur després de la mort.

Entradas relacionadas: