Paraules primitives i derivades

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,14 KB

 

ANDROIDE: ÉSSER ARTIFICIAL QUÉ TE UNA FORMA HUMANA I ACTUA COM UNA PERSONA.

AUTÒMAT: MÀQUINA QUE IMITA LA FIGURA D'UN ESSER ANIMAT.
CERVELL ELECRÒNIC: PART INTERIOR D'UNA MÀQUINA ON HI HA INSTALAT UN ORDINADOR.
MICROPROCESSADOR: COMPONENT Electró`NIC FORMAT PER MOLT CIRCUITS EN MINIATURA QUE PODEN PROSSESAR O EMMAGZEMATZEMAR GRANS QUANTITATS DE SENYALS O DADES.
ROBOTICA: BRANCA DE LA TECNOLOGÌA QUE S'OCUPA DEL DISSENY I LA COSTRUCCIÓ DE ROBOTS.
PROCESSAR: SOTMETRE DADES A UNA SÈRIE D'OPERACIONS PROGRAMADES.
SENSOR: ELEMENT SENSIBLE A DETERMINATS IMPULSOS, QUE ÉS Capaç DE CAPTAR-LOS I PRODUIR SENYALS ELÈCTRIQUES. 

PARAULES PRIMITIVES: PARAULA PRIMITIVA DE LA QUAL LES ALTRES DERIVEN (PAS, TENDRE)

PARAULES DERIVADES: DE PAS I TENDRE HI HAN DERIVATS COM: 
TENDRESA, ENTENDRIR, PASSA, PASSAR

MORFEMES DERIVATIUS: UNITS A UNA ARREL, FORMEN PARAULES DERIVADES

PREFIXOS I SUFIXOS

MORFEMA FLEXIU: SI ACABA EN :A, S, ES, OS O NS ÉS UN MORFEMA FLEXIU

TIPUS DE VERBS:
COPULATIUS O ARTIBUTIU: SER ESTAR I SEMBLAR
TRANSITIU: VERB QUE NECESSITA UN CD
DE RÈGIM O CRV: PORTA UNA Preposició A I PER
CC: AMB QUÈ
IMPERSONAL: QUE NO TÉ SUBJECTE
C.PREDICATIU: ES UN S.ADJ I EXPRESSA UNA Característica DEL CD
C.AG: ORACIONS PASSIVES I PER LA Preposició (PER)

Entradas relacionadas: