Parlar bleda

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,97 KB

 
txt expositius divulgatius:informen,amb un lleng planer i entenedor,sobre un tema dabast general.Sadrecen a un public ampli i els podem trobar en revistes,guies..txt expositius especialitzats:inf sobre fenòmens i aspectes k exigeixen uns coneix previs elevats.Son txt elaborats per gent especialitz en la materia i sadreça a un public restringit,k també a de tenir un bon coneix del tema.Ex els tractats i les revistes cientif.idiolecte:conjunt dels usos duna lleng propi dun parlant i converjeixen factors dialectals,socials,his,estr sint,la pronunciació,la kualitat de veu..variació ling:fenomen pel kual una llengua es diferent segons lepoca,el lloc i el grup social k la parla i també segons la sitacio com en k es produeix. Interferencia ling:canvis k es produeixen en lestr duna lleng ocasionats per la inf duna segona lleng.Podem identificar la presència dalguns dialectes socials clarament diferenciats com el parlar bleda i el parlar xava.Parlar bleda:caracteritzat per labsència de tensió articulatòria i per una permanent nasalització.No distingeix la vocal neutra ni la e oberta de la tancada,o la o oberta de la tancada,quant al consonantisme,son freqüents els ensordiments de z com camissa o de les cons palatals com en ratxola o platxa,o larticualcio laxa de la l.Parlar xava:amb relació al vocalisme i al consonantisme presenta unes carç similars k conté en general una proporció mes elevada de castellansimes.carac argot:-vinculació a un àmbit prof-finalitat críptica i voluntat didentif amb un grup-inf daltres lleng:caló,castellà-desplaçament del sentit dels mots per procediments metafòrics-utilització del mecanisme de derivaió o escurçament per crear nous mots.

Entradas relacionadas: