Personatge pla o rodó

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,51 KB

 

personatge pla: és el personatge que representa un únic esqueme de comportament, no varia al llarg de la narració.

personatge rodó: són personatges més treballats, i no es poden reduir a un sol aspecte psicològic, al llarg de la narració es van mostrant aspectes de la seva personalitat.
caracterització directa: el narrador fa un retrat dels personatges abans que apareguin en el relat
caracterització indirecta: els personatges es coneixen a partir dels comentaris del narrador, i dels fets, les accions, les actituds, els gestos o les reaccions que tenen a mesura que avança la narració.
espai; és el lloc on transcorre l'acció.
extern, és a dir, la ciutat, el país, el paisatge on transcorre l'acció.
intern: és el que està més delimitat i es relaciona amb el lloc concret d
on passa l'acció: una habitació, un pis, un vagó de tren, un automòbil.
quan es parla de temps, pot referir-se en l'època en què transcorre l'acció(passat,present o futur) i la durada en què es produiex. 

Entradas relacionadas: