Personatge pla o rodó

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,15 KB

 
Personatges
Pla: Personatge que presenta un únic esquema de comportament
Rodó: No es redueixen a un sol aspecte psicològic
Caracterització:
Directa: El narrador fa un retracte dels personatges al principi
Indirecta: Els personatges es coneixen indirectament: fets, comentaris...
Espai: Lloc on transcorre lacció
Extern: Espai no definit
Intern: Mes concret que el extern
Temps: Època von transcorre lacció y durada
Extern: Època
Intern: Estona en la que ocorre lacció (hores, dies)
Llengua
Substrat: Influencia que una llengua substituïda per una altra exerceix sobre la nova
Adstrat: Influencies que les llengües veïnes exerceixen sobre la que se esta formant
Superstrat: Influencia en la formació duna llengua posterior a la romanització daltres llengües que sintroduïren temporalment en Romania

ROMània.

Entradas relacionadas: