Politica d

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,95 KB

 
Politica d’apaivagament:politica a que les potencies europeas acceptaven les exigencies d’alemanya,pensant que evitarien una guerra./Eix Roma-Berlin:resultat d’una circumstancia en la que hi ha una creixent politica de col·laboracio entre Italia i Alemanya./Pacte Antikomintern:pacte contra la URSS./França de Vichy:part de França que era governada pel general Petain./Afrikakorps:continent de tropes Alemanyes per ajudar als Italians al nord d’africa./Nou ordre:politica d’explotacio economica i represio politica./Campanyes que permetrien l’expansio de l’eix:els fronts occidental i oriental,tot europa ecxepte Gran Bretanya(Dinamarca,Noruega i França)./Tactiques que donaren la superioritat a l’EIx:la blitzkrieg,una rapida ofensiva a traves de la regio de les ardenes i dominar l’aire per controlar el canal de la manega./Any de les victories aliades i digues tres:a partir del 1942,Stalingrad,el-alamein i mindway./Qui es va reunir i quins tres acords en jalta:Stalin,Roosevelt i Churchill.1)A europa de l’est,stalin es va comprometre a convocar eleccions lliures democratiques,pero va rebutjar la supervisio occidental.2)Alemanya seria desarmada i dividida en quatre parts,cada una administrada per una potencia vencedora.3)Es va planejar la creacio de l’organitzacio de les nacions unides./Quants de morts i els paisos mes afectats:60 milions.Polonia,laURSS i Jugoslavia./Objectiu dels acords de Bretton Woods:ajudar als paisos a reconstruir l’economia despres de la guerra i crear un nou sistema finançer mundial i que fecilitas els acords entre els paisos./Any de la creacio i objectius de la ONU:1945.La defensa dels drets de la persona,la lliure determinacio dels pobles,el manteniment de la pau i la cooperacio entre els pobles.Quins i tenen dret al veto:estats units,l’URSS,gran bretanya,frança i la xina.

Entradas relacionadas: