Pols apical

Clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,28 KB

Altres Mecanismes:
- Alteracions al llarg de la jornada.
- Edat: Nens Superior a la gent gran.
- Cicle menstrual: Procés ovulació, Incrementa la temperatura.
- Zona de presa de valor: Resctals> oral> Axil.Lar.
- Exercici Físic.
Tº ambiental, influeix en la Tº corporal.

2.3. Valors Normals:
 • Temperatura Oral: 37ºC.
 • Temperatura Central: 37,5ºC
 • Temperatura Axilar: 36,5ºC.
2.4. Valors Estàndars:
 • Temperatura normal: 35,5 i 37ºC.
 • Febrícula: 37,1 I 37,9ºc
  Febre moderada: 38-38,9ºc.
  Hiperpirèxia: +40ºC.
 • Hipotèrmia: 35ºC
Classificació de la Febre:
Segons la seva evolució
1 Contínia:
2- Intermitent o "en agulles"
3- Remitent.
4- Reincident, recurrent, períòdicament o ondulant.
SEgons la seva durada:
1. Efímera o de curta durada: es febre q dura hores o pocs dies.
2. Prolongada: Febre amb una evolució de més de 2 o 3 setmanes.
3-Pols:
Dilatació transitòria de l'artèria q es produeix amb cada contracció del cor.
Tipus de Pols:
- Pols radial:
Recorregut sobre el rodi, a la cara interna del canell.
- Pols Caròtida: Sobre l'arteria caròtida, entre tràquea i l'esternocleidomastoidal.
- Pols temporal: Arteria temporal(entre orella i cella).
- Pols Femoral: Arteria femoral, sota el lligament inguinal.
- Pols pedi: Al dors del peu.
- Pols Aplical: Mitjançant auscultació sobre 5è espai intercostal.
4- Respiració:
És la quantitat de respiracions q es produeixen en un temps determinat. Característiques a valorat.
 • Freqüència(velocitat).
 • Profunditat.
 • Ritme.
Alteracions:
- Dispnea: Dificultat respiratoria.
-Taquipnea: Augment de la F.Respiratoria.
- Bradipnea: Disminució de la F.Resp.
- Apnea: Absència de respiració.
- Eupnea: Respiració normal.Entradas relacionadas: