O porco de pé pdf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,51 KB

 
Cabanillas: 
•Teatro: A man da santiña/O mariscal
• Poesia lirica: No desterro- cravo no corazon/Vento mareiro- camiño longo/                      Da terra asoballada- en pe, pobriña da tola
• Poesia narrativa: Na noite estrelecida- a espada de escalibor, o cabaleiro do                                      santo grial, o xoño do reiartur/ Samos

Vicente risco:
• ensaio: teoria do nacionalismo galego/nos, os inadaptados/mitteleuropa
•narrativa: do caso que lle aconteceu ao doutor alveiros/o lobo da xente/a                              trabe de ouro e a trabe de alquitran/o porco de pe
• drama: o bufon de el rei

Pedrayo:
• narrativa curtas: pantelas home libre
• contos: contos do camiño e da rua
• narrativa : os camiños da vida/arredor d si
-poesía : bocarribeira

Castelao:
-Narrativa: os 2 d sempre/un ollo d vidro/cousas/retrincos/sempre en galiza
-Teatro : os vellos non deben namorarse

Rafael Dieste :
-Narrativ : Dos arquivos do trasno, 20 relatos incluido "Sobre a morte d Bieito"
-Teatro : A fiestra valdeira

Entradas relacionadas: