Posicion antixoc

Clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,75 KB

pa: cures que s'administres a un accidentat o un malalt sobtat. 

obj: assegurar funcions vitals, no empitjorar situació, aplicar cures escaients, assegurarnos que arriba personal especia. PAS= Protegri, Avisar, Socórrer.
1ra i 2na exploració: 1r estat de consciència i de respiració 
2n: Veure Escoltar i sentir, -assegurar vies respi., -netejar cossos extranys boca, -si no respira RCP si respira PLS  1. Comprobació neurologica i nivell de consciencia. 2. Comprobació de la resta de signes vitals. 3.Valoració de movilitat i sensibilitat. 4. Exploració de la resta del cos.
traumatismes: biologics, malalties del cos huma, mecànics força sobre estructura del cos. Químics: agents químics drogues medicament.. Físics: termics, de pressió o altres.
POSICIONS DESPERA: -decúbit supí -antixoc - semiassegut, -cames flectiddes. -PLSeguretat
ANGINA DE PIT: obstrucció parcial de les arteries coronaries; això fa un deficit de subministrament d'oxigen en una part del cor però sense produirse necrosi.Habitual al finalitzar exercici.
INFART DE MIOCARDI: obstrucció total de les artèries coronàries; per culpa d'això mor una proporció del múscul del cor cardíac per falta d'oxigen. 
Actuació: -aturar activitat física, fer-lo reposar, -tranquilitzar-lo, -afluixar roba, -preguntar per antecedents i si disposa de medicina específica. -trucar als serveis especialitzats, -controlar signes vitals, -SVB si es necessària.
ASFÍXIES: -asfixia per cossos extranys a les vies aeries que poden ser per obstrucció completa o incompleta. -ofegaments. -escanyaments. MANIOBRA DE HEIMLICH
OBJ RCP i SVB= substitució de les funcions cardíaca i respiratòria.
OBJ SVA= restablir l'activitat espontània.  
Cadena de supervivència: 1 alert inmediata, socòrrer. 2 RCP ràpida per guanyar temps. 3 desfibrilació ràpida  i 4 cures intensives.
maniobra de front-mento per obrir vies aeries  en cas de traumatismes craneoncefàlics ni a la columna que es fara elevació de mandíbula.
METODES DE Respiració ARTIFICIAL= directes: -boca a bocca, -boca a nas, -boca a boca-nas, -boca a estoma. INDIRECT: masacara de butxaca i mascara amb baló resucitador.
RCP= es la combinació de tècniques de respiració artificial i de massatge cardíac; per a víctimes que ni responen ni respiren.
TIPOS I TECNICA DE VENDAGES: 4 de inmobilització, funcionals, compresivos i vendatges per ferides. Esta el vedatge circular, en espiral, en espiral invers, en 8 i recurrent 
OBJ  de inmobilització completa: evitar moviment de la zona lesionada, evitar o disminuir el dolor, disminuir complicacions de la lesió, millorar comoditat del pacient.
Pricipis bàsic: movilidad de la zona nula per complet, comoda i acolchada, amb articulacions vendar l'ós proximal i distal no el lesionat, protegir prominencias perque no toqui l'ós con la felula, si hi ha ferida oberta curarla i protegir-la pel moment de la inmovilitzacio.

Entradas relacionadas: