Preguntes psco

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,38 KB

 
3.1. Dos agents que intervenen en el procés de socialització.
• Família
• Escola
• Religió
• Institucions públiques
• Mitjans de comunicació
• Grup d’iguals
3.2. Dues respostes fisiològiques associades a les emocions.
• Batec més fort de cor (acceleració del ritme cardíac)
• Respiració més ràpida
• Tensió de la musculatura
3.3. Dues característiques dels tests psicològics.
• Fiabilitat
• Validesa
• Consistència interna
• Estabilitat
3.4. Dos trastorns mentals.
Neurosi: fòbia, hipocondria, histèria.
Psicosi: esquizofrènia, paranoia, autisme.
3.5. Dos factors que intervenen en l’atenció.
• Factors individuals del subjecte: estat físic, alimentació, descans.
• Factors de l’estímul:
· Intensitat de l’estímul.
· Modalitat de l’estímul: auditiu, visual, cutani.
· Situació espacial dels estímuls i la seva proximitat.
3.1. Dos factors que influeixen en la percepció.
• Aprenentatge
• Experiències passades
• Esquemes cognitius
• Aspectes subjectius (motivació, interessos, etc.)
• Aspectes socials (llenguatge, cultura, sexe, etc.)
3.2. Dos elements del mètode científic.
• Observació
• Formulació d’una hipòtesi
• Deducció de les conseqüències
. Dues característiques del pensament creatiu.
• Proposar solucions noves als problemes, plantejar possibilitats originals
• Ús de la imaginació i la fantasia
• Sensibilitat per als problemes
3.4. Dues alteracions de la memòria.
• Síndrome amnèsic: amnèsia retrògrada i amnèsia anterògrada
• Amnèsia funcional
• Demència
3.5. Dos canvis propis de la pubertat.
• Canvis físics:
· Creixement accelerat del pes i de l’alçada
· Desenvolupament de les característiques


Mitajançant la funcio de relacioo les persones com tots el altres essers vius rebem informacio i elaborem respostes. Sistema nervios: esta format per teixit nervios i elabora respostes rapides i poc duradores. Sistema endocri: esta construit per les glandules endocrines i elabora respostes molt lentes pero duraderes. Elements k intervenen en la coordinacio: el receptor - el centre nervios - l'efector. El sistema nervios esta consruit per dos cel.lules les neurones i les cel.lules de la glia. Neurona rep i transmet señals la kual es du a terme per mitja di'impulsos nerviosos. Cel.lula de la glia esta intercalada entre les neurones i les protegeixen aillen o alimenten. El sistema nervios es l'encarregat d'analitzar els estimuls, tant externs com interns, i de elaborar les respostes necessaries per el funcionament del organisme. Sistema nervios central : es l'encarregat del control del cos i de les activitats k duu a terme. Sistema nervios perifeic transmet els impulsos nervisos des dels receptros fins al SNC i daket als efectors. Sistema nervios central: esta format oer l'encefal i la medula espinal, k estan protegit pel crani i per la columna vertebral."l'encefal consta del cervell, el cerebel i l bulb rakidi" El sistema nervios periferic: esta format pels nervis k surten de l'encefal i de la medul.la espinal k es ramifiken i es distribueixen per tot el cos. El sistema endocri esta format per un seguit de glandules k estan repartides per toto el cos anomenades glandules endocrines o glandules de secrecio interna ja k aboken les substancies k secreten directament a la sang. Necessitats d'autorealització-5
Necessitats d'estima-4
Necessitats de filiació-3
Necessitats de seguretat-2
Necessitats bàsiques-1
1. Llei de semblança2. Llei de proximitat.
3. Llei de la bona forma4. Llei de tancament
5. Llei de la continuïtat. Llei del contrast
6. Llei de figura - fons Psicologia de la Gestalt o psicologia de la forma.

Entradas relacionadas: