Prestecs i barbarismes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 954 bytes

 
PRESTECS I BARBARISMES.
Son paraules d'origen estrangerque hem incorporat al nostre llenguatge.
-Prestecs: incorporació necesaria perque la llegua no disposa del terme per se anomenat.
- Barbarisme: sustitueixen paraules que poden acabar sent oblidaes pels parlants, no formen part de la llengua.
Causes de la incorporació:
- Recerca d'un concepte nou, afecta als camps de la ciencia i de la tecnica.
- Paraules que tenen exit en altres llengues.
- Problema de pressició del significat quant es designa una realitat d'una altra cultura que comporta unes connotacions culturals.

Entradas relacionadas: