Preterit perfect simple

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,75 KB

 
La coma es un signe de puntuació que marca una pausa feble o breu.
Els dos punts:indican una pausa mitjana. S'utilitzen en els casos següents : per introdoir anumeracions -per afegir una conclusi, una explicasio o un exemple etc..
els punts suspensius:tenesn usos diferents com per exemple per indicar que les frases an estat inacabades -en una enumeració equivalen an un etcetara - per indicar que sa suprimit una part del text etc..
Les cometes : Les cometes sutilitzen per distingir un fragment del text per raó concreta.
Indicatiu: sutilitza com a present general present habitual i present historic
preterit perfect dindicatiu:
fa referencia a accions completament acabades en un temps passat.
Preterit inperfet d¡indicatiu :expresa accions pasades duratives pero tanbe susa en lloc del preterit perfect en contextos més literals
El futur simple:indica accions o estats que es produiran en un temps posterios a l'actual;pot alternar amb l'imperatiu i el present de subjuntiu.
condicional simple:pot expresar la possibilitat d'una acció o també accions futures vistes des del passat.
Infinitiu: pot equivaler a un substantiu i acaba sempre en -ar (primera conjugació) .Er o -re (segona) o ir (tercera)
Participi:pot fer les mateixes funcions que un adjectiu i acaba en at (verbs de la primera conjugació) it (tercera)els participis en ut mes abitual pero tanbe en at-it-s-lt-st etc.
Gerundi:pot equivaldre a un adverbi i acaba sempre en -ant (primera conjugació) -ent(segona) int (tercera)
El verb es l'element inprescindible per tal de que i agi una oració per cada verb demanan un tipus de complement
Els verbs atribuits son ser estar i semblar tenen un complement obligatori (l'atribut)i quan el funcionament es limiten a posar en relació el subjecte am l'atribut.

Entradas relacionadas: