Projecte educatiu individualitzat CRAE

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,46 KB

 

Activitats: joc lliure simbòlic, a partir De materials: disfresses, casetes.

-Joc dirigit programat

-Tallers: dansa, teatre, hospital de Joguines.

-Activitats esportives           

-Sortides, excursions , pel·lícules

-Préstec de joguines

El ludotecari Planifica, realitza investigacions sobre activitats i recursos lúdics. Es basa En l’observació del joc analitza les fitxes de préstec, materials i joguines Mes desmandades.

CAUI: son centres de l’acollida i atenció durant les 24h, de forma transitòria, Als nens i joves menors de 18 anys que s’ha separat de llur familiar de manera Urgent.

Funcions:

Acollir el menor

Protegir-lo jurídicament, mitjançant la Tutela immediata

Satisfer les necessitats del menor.

Potenciar el desenvolupament integral del Nen

Proporcionar-los serveis i atenció Immediata

Realitzar un estudi individualitzat de la Seva situació immediata i familiar

Oferir una situació alternativa adient a La seva situació actual.

CRAE: centres D’atenció al menor que ofereix un ambient familiar adient per un temps Transitori, que el nen estigui ates i protegit. Acull nens de 0 a 18 anys. Centres autoritzats, públics i concertats possible la normalització Individualitzada. Oferir una atenció individual.

Funcions:

-Garantir l’article 39 de la CE. El dret Fonamental a tenir satisfetes les seves necessitats.

-Oferir una garantia d’atenció en Convivència en petits grups de nens, afavorint el seu equilibri emocional.

-Elaborar el PEI, informes a la fiscalia.

-Per seguiment situació familiar.

CRAE II :

Aconseguir en el temps mes breu possible La normalització de la seva vida.

Oferir una atenció individualitzada que Contempli la seva integritat, tant a nivell organitzatiu com a provisió de Recursos

Conèixer la problemàtica de cada nen per Tal d’elaborar el PEI, el seu seguiment, ITSE i proposta tutelar.


Entradas relacionadas: