Proposta pedagògica de centre escola bressol

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,4 KB

 
4. El projecte educatiu de Centre, quina finalitat té?. Quina diferències i semblances té amb la proposta pedagògica de centre? (1p)
El PEC té la finalitat de crear una identitat del centre, adequat a l’entorn, necessitats,ideologies, usuaris...
Les principals diferencies entre el PEC i el PPC, primerament el PPC és un dels quatre documents que conté el PEC, però el PEC es de l’àmbit més administratiu i el PPC més educatiu. El PPC el crea el claustre, en canvi el PEC no. El PPC com ja he dit és d’àmbit educatiu, s’hi reflecteix que volen aconseguir a nivell educatiu i amb quina metodologia. En canvi el PEC que és més administratiu reflecteix la identitat del centre.
Una de les semblances del PPC i el PEC és que els dos són documents creats per un sol centre i que no hi hauran cap d’igual, perquè cada PEC varia segons la localització, els usuaris..., del centre. Així que tots dos són documents que fan referencia a un mateix centre.

6. Quins aspectes recull el NOFC en l’Etapa Infantil? Desenvolupa la teva resposta.(1.5p)
- Els recursos humans i funcions. Ex: disposar dels drets laborals que, com a mínim, marca la llei.
- Normes de funcionament del centre. Ex: calendari escolar, horari, normes d’entrades i sortides, etc.
- Drets i deures de les persones usuàries. Ex: dret a rebre informació sobre tots els aspectes que afecten als seus fills o filles.
- Normativa d’admissió. Ex: els processos de preinscripció i matriculació, amb tota la documentació necessària en cada cas. 
- Normes higienicosanitàries. Ex: que els infantis arribin al centre en bones condicions d’higiene i amb els bolquers acabats de canviar.
- Protocols. Ex: protocol davant un accident i la prestació de primers auxilis.

7. Adapta el següent objectiu tal i com hem fet a classe i dissenya una activitat per aportar-la a terme amb infants de P1. (2p)
Iniciar-se a establir relacions. Apreciar progressivament l’entorn, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que faciliten la integració del grup.
L’educador/a crearà grups, que aniran variant, per tal de que els infants tinguin una relació més afectiva i tots els membres del grup estiguin integrats.
Cada grup, podrà triar una joguina, llibre o material per treballar, i l’educador/a els hi deixarà 15 minuts perquè experimentin, passats els 15 minuts farem grups diferents i tornarem a repetir-ho.
El que aconseguim deixant triar el material és que els infants apreciïn, observin, etc, el seu entorn. Utilitzar un sol material per tot el grup farà que els infants adquireixin comportaments socials, compartir sobre tot, i mantenir una bona relació ja que han de fer-ho en grup. L’idea de que l’educadora creï els grups i es vagin canviant, afavorirà la integració per part de tot el grup, tots es relacionaran amb tots.

Entradas relacionadas: