Quadre de costums

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,98 KB

 
quadre.c:gènere narratiu recull aceta de recrear,difondre vida literària a tot el que forma part d ela colectivitat.Enfront de l'enfocament nostàlgic,intenció crítica amb un autor cm Robert Robert.Denuncia els comportament poc raonables ,arbitraris,deshonestos de la societat de lèpoca.Els de robert pertanyen a una línia urbà,l'altre tipus el rural.l'urbà ens aproxima a la realitat cntemporànea.realisme.1ª etapa:desenvolupa la lit.costumistaho relaciones amb el romanticisme,descobrimnt de la realitat,visió subjectiva.2ª etpa:necesaria per al desenvolupament de la prosa,Emili Vilanova ,elegia del món preindustrial q despareix.estructura q sacosta al teatre.nov.romàntica:Werther de Goethe,resegueix les subtileses de lànima enamorada i el cndueix alsuicidi.nov.historica:Walter Scott,Victor Hugo,Manzoni.nov.fulletó:Alexandre Dumas.situacio en lallengua catalana:Antoni de Bofarull fa l'antologia de Los Trobadors nous protagonista de la resturació dels Jocs Florals escriu Lorfeneta de Menàrguens.Martí Genís i Aguilar autor de Julita participa al romanticisme amb cncepcio idealista.intenta penetrar als misteris del cor.aspectes romantics:visio subj.del paiastge,naturalesa anímica,somni,valoració de lamor i lamistad desde lespiritual,heroi romàntic,viuen cm exiliats,existencia mes alta.situacio en lallengua catalana:Antoni de Bofarull fa l'antologia de Los Trobadors nous protagonista de la resturació dels Jocs Florals escriu Lorfeneta de Menàrguens.Martí Genís i Aguilar autor de Julita participa al romanticisme amb cncepcio idealista.intenta penetrar als misteris del cor

aspectes romantics:visio subj.del paiastge,naturalesa anímica,somni,valoració de lamor i lamistad desde lespiritual,heroi romàntic,viuen cm exiliats,existencia mes alta.nov.realistai naturailsta:

Gustave Flaubert autor de Madame Bovary(nv.realista).ficció,mon cntemporani amb personatges influits pel medi en q s'han format.protagonisme burguesia i classe mitjan.intenta ser un narrador impasible davnt les circumsàncies dels persontages.una acusació contra la burguesia.Émile Zola(naturalista)segueix mètode científic i positivisme determinista,valor de doanr protagonisme als del poble treballador fa ressò a circumstancies dolentes q viu.germinal.

Frederic Soler:pseudònim de Serafí Pitarra vaconsolidar en la renaixença.começa la trajectoria cm a serafi amb el sainet,en tallers(pisos llogats per molts joves),representacions teatrals,escenifica L'engendrament de don jaume(sainets comics amb referencias sexuals).tambe satires com La Botifarra de la llibertat.Estrena 'esquella de torratxa(parodia de drama historic). aspira a una carrera dautor dramatic respectat per la burgesia.te influencia romantica.estrena el drama de costums Les joies de la roser.(drama romantic rural,personatges cntemporanis y visio idilica del camp.te interes a complaure al public.

Entradas relacionadas: