Ratio de qualitat del deute

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,35 KB

DISP.--> Disponible / exigible c.T Ràtio ideal entorn 0.3 - 0.4. Com més baix sigui el valor, més dificultat tindrà l’empresa per a dur a terme els seus pagaments. Com més alt sigui, més seguretat hi haurà davant del risc de suspensió de pagaments, tot i que tindrà uns actius poc rendibles.
TRE--> Disp + Real. / exigible c.T. Ràtio ideal prop d’1.
Si és inferior hi ha un gran risc de suspensió de pagaments perquè, amb els recursos de curt termini, l’empresa no pot pagar els seus deutes a curt termini. Si el valor de la ràtio és molt superior a 1 indica que hi ha un excés de liquiditat, és a dir, l’empresa té actius sense rendiment.
LIQ--> Disp. + Real. + Exist. / ex a ct Ràtio ideal superior a 1 i proper a 2 Si està molt a prop de 1 podríem estar en situació de risc si algun element de l’actiu circulant no fos líquid (diners)
SOLV.--> actiu/p.Exigible Ideal superior a 1 i proper a 2. Sí és inferior a 1 hi ha un risc manifest de fallida de l’empresa.
END--> p.Exigible / total passiu Ideal quan més petit millor. Hem de mirar que no es perdin recursos propis
ESTR. DEUTE--> Exigible c.T. / Exigible total El més petit possible (a prop de 0). Com més baixa sigui la ràtio, de més qualitat serà el seu endeutament.

ECON--> benefici abans d'interessos i impostos / Actiu
Per cada 100 € que l’empresa ha invertit, obté X € de benefici.

FIN--> benefici abans d'impostos / fons propies
Per cada 100 € que el soci aporta, té un benefici de X €.

DE LES VENDES --> benefici abans d'interessos i impostos / vendes Per cada 100€ que paguem obtenim un benefici de X €.

Entradas relacionadas: