Reacció classicitzant

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,26 KB

 
neres trobadorescos: -sirventès: exaltació de la guerra. -plany: lamennt per la mort d'un personatge. -debat poètic: discussió entre dos trobadors. -pastorel·la: diàleg amorós entre trobador i pastora. -alba: narra la separació de dos amnats després de passar la nit junts. trobadors catalans: guillem de bergudà, guillem de cabestany i cerverí de girona: escrivien en provençal, alguns autors escrivien en català pero amb provençalismes. Ramon llul: -va ser el primer autor no anomin en escriure en català sobre temes humanistics i cientifics. -era un creador de lleguatge va ser el que fixà el model de l'ús del català literari. -magnitud i importacia de la seva obra. llul volia convertir als infidels al cristianisme, ja que se li havia aparegut jesús en 5 vegades. totes les seves esta la figura de deu, (blanquerna). 4 cronistes:-Jaume I; llibre dels fets, narra autobiograficament els errors personals del rei.- Bernat d'esclot: la seva cronica parla del regant de pere ii el gran. -Ramon muntaner: des del naixement de jaume i fins a la coronació d'alfons el benigne. carac (nacionalisme, providencialisme, lleguatge viu, sembla destinada a la lectura en veu alta) -pere el ceremoniós: parla del seu regnat i del seu pare. Bernat metge: la seva obra ancia humanisme. la seva obra pricipal va ser lo somni que narra una nit de l'estada a la presó durant se li apareix juan i, es divideix en 4 llibres.Ausias March: creador de la poesia catalana. l'obra ausiasmarquina consta de 128 poemes; repartits en cants d'amor, cants de mort, cants morals i espiritual. Modernisme: es el procés de transformació de la cultura catalana en el canvi del segle xix, de cultura regional i tradicionalistaa en cultura nacional i moderna. Noucenisme: reacció classicitzant al modernisme defensaven art i literatura en el clasicisme. Avantguardes: -cubisme: en les arts plastiques va abolir la perspectiva i va introduir el collage, en poesia va crear els cal·ligrames.

-Futurisme: eologiava la vida moderna, va acabar cap a la defensa del feixisme. - Dadaisme: falta de logica i gust per l'abolicioo de totes les convencions, defensa dstruccio d'art i cultura.- surrelaisme: propugnava l'alliberament del subconscient o l'explotació del món dels somnis. -expresionisme: reflectia l'angoixa a traves de l'exageració. Eugeni d'ors: es dedica al periodisme al diari la veu de catalanya, amb el pseudonim Xènius. crea el terme noucentisme el pensament: - exaltació del present. - revisió del passat. -imperialista. -arbitrarisme. -classicisme i mediterranisme (gracia i roma). -exaltació de l'obra ben fet. -civilitat. la seva obra es fonamenta en la glossa (l'autor opina sobre temes politics i culturals) com la Ben plantada. Josep carner: era fi pero a la vegada ironic. la seva trajectoria poetica té una primera etapa modernista, despres maxim representat del noucentisme poetic ( els fruits saborosos) simbolista amb el cor quiet. Foix: col·laborador e revistes, la revista i va rebre el premi d'honor de les lletres catalanes. -llibres de poesia en prosa agrupats en diari. -els llibres de poesia (sol, i de dol) - textos en prosa (catalans). Papasseit: la seva vida esta marcada per l'audictarisme, la influencia de les avantguardes, evolució del socialisme, malaltia qe li arriba a la mort. destaca del to directe, la sinceritat, el vitalisme i la força expressiva. ( el poema de la rosa al llavis) va començar avantguardista i acaba sent personal. Carles riba: autor d'una poesia intelectual, corrent postsimbolista; primer llibre d'estances, segon llibre d'estances, elogies de bierville. Segarra: (cançó d rem i vela) i tres poemas narratius: (el mal caçador, el comte arnau, poema de nadal). Pla: el cuadern gris: dietari dels ays 20 amb un repas als anys de formació. carac de l'obra: gust per la descipció, adejctivació precisa, importancia a lo anecdotic, tendencia a generalitzar.

Entradas relacionadas: