Rectes obliqües

Clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,24 KB

geometria: la paraula geo = terra i la paraula metria = metre. Significa mesura de la terra.
els tres elements geometrics:
el punt, la línia i el pla
cartabó: 90º, 45º, 45º
escaire: 90, 30, 60
rectes paral.Leles: son rectes que mai es tocan
rectes obliqües: sin rectes que es troben i forman 4 angles
rectes perpendiculars: son rectes k mai es troben i forman 90º
diferencia entre mediatriu i besectriu : la bisectriu separa un angle en dos parts igual i la mediatriu es que separa un sagment en dos parts iguals.
diferencia entre recte, semirect i un sagment de recta: una recta no te principi ni fi. La semirecta te principi pero no fi. Un sagment de recta te principi i fi.
angles segons els graus: iguals, complementaris, suplementaris.
segons els costats: adjacents, consecutius, oposats al vertex
elements d'una circumferencia: radi, semiesfera, centre, corda, arc.

Entradas relacionadas: