Registres formals i no formals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,66 KB

 
A) REGISTRES FORMALS
1.
Estàndard : Tema general: mitjans de comunicació
Registre neutre, Normatiu, Textos impersonals i objectius
2.Periodístic : Eficàcia de la comunicació
Normatiu, Creador de llengua. Neologismes..-, Gèneres *narratius: notícia, crònica, reportatge*conversacionals: entrevista*argumentatius: editorials, articles d'opinió*predictius: meteorologia
3.Publicitat : Finalitat ->Convèncer el receptor
Funcions: poètica i conativa, Persuasió del text publicitari, Característiques:
1)Comparacions i hipèrboles 2) Missatge breu i condensat 3) Disposició tipogràfica 4)Imatges gràfiques
4.Administratiu: Combina el registre estàndard amb termes
Precisió i eficàcia comunicativa, Formalitat i impersonalitat, Fórmules lingüístiques específiques , Ordenació rigorosa del contingut, Temps verbal : condicional i subjuntiu
5.Científico-tècnic: Tema específic
Ús de termes, Frases en passiva, Formes no personals del verb, 3ra. Persona del singular ( o primera del plural), Funció referencial, Eliminació de subjectivismes
6. Literari: Textos subjectius
Llenguatge evocador i expressiu, Ambigüitat, polisèmia, Grau elevat d'elaboració, Estructura clarament intencionada


B) REGISTRES NO FORMALS
1. Col·loquial: Textos orals
Llenguatge de gran expressivitat i subjectivitat, Espontani. Poca elaboració, Usos familiars, Frases fetes, comparacions, exageracions, onomatopeies ..., Augment de la connotació
2. Vulgar: Sense eufemismes
Sovint s'utilitza amb intenció ofensiva o de burla, Poc elaborat
3. Argot: Forma privada d'un determinat grup
Recursos lèxics:
1) Donar nous significats : fer una línia
2) Deformar els significats:
tranqui, cubata, profe ...
3) Crear nous mots : caleri
4) Incorporar mots estrangers : mangar, cangueli

Entradas relacionadas: