Renaixença i Modernisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,26 KB

 
LA RENAIXENÇA:aspecte historic(inici de la revol.françesa, marca l'inici de l'edat contemporania:1789-1799)
Al s.19 va ser una epoca de canvis socials, noves tecnologies etc..i tmb canvi politic. La societat de l'antic regim entra en una crisi i fou substituida x la BURGESIA q va sorgir a partir de la revolucio industrial.
La demografia a cataluña va augmentar amb gran importancia(1718 i 1787) i gracies a l'extencio agricola i la produccio va donar soport a la creacio d'una industria q es va convertir en la fase del creixemen economic al s.19. Al s.18 insitucions es van començar a interesar x la historia i la llengua catalana.
aspecte literari:Al s.19 hi van haver 2 moviment culturals el romanticisme i el realisme.
Romanticisme:va sorgir a finals del s.18 i la 1ª meitat del 19. Com a corrent d'ilustracio dona molta importancia a la llibertat individual, sentiments, natura i si no accepta la realitat fuig al pasat o llocs exotics. A partir de la recuperaco nacional va sorgir el realisme q es basa en fets reals.Els seus objectius principals eren recuperar la llengua catalana i conscienciar a la poblacio de la identificacio entre llengua i nacio i l'aparicio de nous escriptors.
Jocs florals:Tracta de uns certamens literaris manllevats de la tradicio trobadoresca. D'una banda x interes romantic i altra x cercar mostres dentitat nacional. Es van restaurar l'any 1859 i se celebrenfins l'any 1936. A partir del 1940 van tenir lloc a l'exili i des del 1978 es tornen a celebrar a Bcn. El poeta guanyador era considerat MESTRE EN GAI SABER. Tambre van propiciar l'aparicio de noves generacions d'autors q van consolidar la recuperacio de diferents g.literaris i gracies als jocs florals es va recuperar el teatre i la poesia.
Jacint Verdaguer:Va neixer a folgueroles(vic) l'any 1845: Ingressa al seminari de vic(1855) i va cursar estudis eclesiastics. S'interesa x la poesia i va participar en tertuliesliteraries. En 1865 va participar x 1ª vegada en jocs florals. Gracias a ell es va recup. la poesia catalana


LA POESIA MODERNA:
El moviment anarquista arrelà amb força entre els obrers i els jornalers i adquiri amb la fundacio de laCNT un caracter anarquic i sindicalista de gran incidencia social: La revolta social mes destacada d'aquest periode va ser SETMANA TRAGICA
-
Modernisme: proces de tranformacio de la cultura catalana en el tombant del s19 de la cultura regional i tradicionalista en cultura nacional i moderna. Moviments similars: art nouveau, jugendstil, modern style etc...
-Cronologia:1r periode(1892/1900)
Fou el periode mes combatiu del moviment amb un to anarquitzat i radical des del punt de vista social.
L'Avens la qual aparegue per primera vegada l'any 1881 va destacar sobretot la campanya de reforma ortografica.L'any 1893 es va organitzar la 3ª festa modernista a sitges (Cau ferrat de santiago rosiñol)Revistes + destacades: QUATRE GATS I PEL I PLOMA.
2n Periode(1900/1911)
Bona part de l'agressivitat q el caracteritzan, finalment s'establi. La burgesia accepta i assimilà el moviment, sobretot estaticament. La revista representativa d'aquest periode va ser joventut.
El noucentisme: va proclamar x primer cop l'any 1906 i al 1911 va morir Joan Maragall.
Bohemia:forma de vida dels artistes deplaçats del sist. social establert apostava x unes noves formes de relacio social.
-bohemia tragica: Anarquisme, actitud regeneracionista i renovacio social
-bohemia Daurada: Defensa de l'art x l'art q s'ha de mantenir al marge del progres social no manifesta cap ideologia i pertanyen a la burgesia.
Joan Maragall:Va neixer a bcn al 1860 laseva familia tenia una petita industria textil. Des de ven jove va manifestar inquietuts literaries tot i q li van a obligar a la incorporacio del negoci familiar. Va estudiar dret encara q no el va exercir i s'orientar com a escriptor i va gaudir d'un gran prestigi com a intelectual entre la burgesia.

Entradas relacionadas: