Ritmies motores

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 

Evolució de la motricitat gràfica-factor motor: prensió, postura i autonomia del braç, lavantbraç i la mà.-Factor perceptiu: inclou la percepció visual i la coordinació ull-mà.-Factor representatiu: referit al significat que linfaNt dona al que dibuixa.Infants amb necessitats educatives especials Intervenció educativa amb infants amb limitacions motores.Tot nen/a amb discapacitats o problemes te dret danar a una escola com tots els altres nens i si te alguns problemes lleus se li adaptaran aules o plans individualitzats. Però si es un cas greu o dun problema bastant important el nen haurà de ser tractat en un centre especialitzat per a poder desenvolupar be el seu desenvolupament de manera que anirà a col·legis especials. ( que el cas sigui greu, S.Down..,)


Desenvolupament de la motricitat gràfica Etapes de lexpressió gràfica .Gargots desordenats ( 2 anys)-Sense control sobre el traç-Traços desordenats-No tenen intenció representativa, ho fan per pur plaer de moviment-Produeix primer gargots de vaivé o escombra, després circulars i finalemtn bucles.Gargots ordenats ( 3 anys)-Troba una conexió entre els seus braços i els moviments que realitza, sinicia aixi el control visual dels moviments de la ma. Els traços son mes llargs i variats i acostuma a omplir tot el full.-De vegades després de fer-los els dona un significat o un nom.Gargots amb nom ( 3 anys i mig)-Son mes diferenciats-Pot posar nom als gargots abans o quan els realitza, apartir daqui seran intencionats.etapa preesquematica ( 4 als 7 anys)-es conscient del que representa. Els dibuixos estan directament relacionats amb les eves propies vivències.-La primera figura aconseguida es la humana (cap grossos)

Entradas relacionadas: